Defensa de tesi: Abril Sánchez Botet

Tesi
Comparteix aquesta informació
18/07/1811:00h

Títol de la tesi: "La ciclina CNTD2: un nuevo inductor del desarrollo tumoral"

  • Doctoranda: Abril Sánchez Botet
  • Director: Dr. Josep Clotet Erra
  • Codirectora: Dra. Mariana Ponte Cardoso

Programa de doctorat: Ciències de la Salut (RD 99/2011)

Composició del tribunal: 

  • President: Dr. Jaume Reventós Puigjaner (Universitat Internacional de Catalunya)
  • Vocal: Dr. Gabriel Capellá Munar (IDIBELL/ICO)
  • Secretari: Dr. Gabriel Gil Gómez (IMIM)
Sala d'Actes Hospital General de Catalunya
Campus Sant Cugat