Defensa de tesi: Cristina Miralpeix Monclús

Tesi
Comparteix aquesta informació
04/12/1911:00h

Títol de la tesi: "CPT1C and endocannabinoids as hypothalamic players at early stages of obesity development"

  • Doctoranda: Cristina Miralpeix Monclús
  • Directora: Dra. Núria Casals Farré
  • Codirectora: Dra. Rosalía Rodríguez Rodríguez

Programa de doctorat: Ciències de la Salut (RD 99/2011)

Composició del tribunal: 

  • President: Dr. Iñigo Ruiz de Azua López de Vicuna (Johannes Gutenberg University Mainz)
  • Vocal: Dr. Arnau Busquets García (Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques)
  • Secretària: Dra. Sara Ramírez Flores (Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer)
Sala d'Actes Hospital General de Catalunya
Campus Sant Cugat