Defensa de tesi: Juan Antonio Gallo Sallent

Tesi
Comparteix aquesta informació
30/06/2012:00h

Títol de la tesi: "El big data. Implicaciones jurídicas para un cambio de paradigma: el derecho al olvido y el consentimiento"

  • Doctorand: Juan Antonio Gallo Sallent
  • Director: Dra. Montserrat Nebrera González

Programa de doctorat: Economia i Dret (RD 99/2011)

Composició del tribunal: 

  • President: Dr. Joan Lluís Pérez Francesch (UAB)
  • Vocal: Dr. Bernardo Morcego Seix (UPC)
  • Secretària: Dra. Pilar Rey Peña (UIC)

* Qui tingui interès en assistir-hi telemàticament, que es posi en contacte amb la secretaria de l'Escola de Doctorat, a través de: edoc@uic.es

Defensa telemàtica