Seminari internacional “Les polítiques socials d’infància i família. Avaluació de l’impacte normatiu: d’Europa a Catalunya”

Seminari
Comparteix aquesta informació
23/10/2009:30h
 
  
L’objectiu d’aquest seminari internacional en línia és avaluar els resultats sobre el grau de compliment i aplicació de la Convenció dels Drets de l’Infant (1989), així com de l’articulació de polítiques d’infància a la Unió Europea.
 
09.30 h - Presentació del Seminari, Montserrat Gas Aixendri, directora de l’Institut d’Estudis Superiors de la Família
 
09.40 h - “Les polítiques d’infància a Catalunya: reptes presents i futurs”, Dra. M. Jesús Larios Paterna, adjunta al Síndic de Greuges de Catalunya
 
10.00 h - “Children’s rights mainstreaming in Europe”, Dra. Aida Kisunaite, investigadora en el Departament de Ciències Polítiques, Dret i Estudis Internacionals de la Universitat de Pàdua.
 
10.15 h - “Polítiques d’infància a l’Estat espanyol i a Catalunya”, Marc Grau Grau, investigador de la Càtedra Childcare and Family Policies (UIC Barcelona) 
 
10.30 h - “L’avaluació d’impacte normatiu com a eina d’efectivitat de polítiques socials”, Dra. Dolors Canals Ametller, professora titular de Dret Administratiu, Universitat de Girona 
 
10.45 h - “L’impacte normatiu de caire social a Catalunya: infància i joventut”, Paula Ortí Ferrer, cap de l’Àrea de Millora de la Regulació, Generalitat de Catalunya
 
11.00 h - Preguntes als participants
 
11.30 h - Fi del Seminari
 
Organitza:
  • Universitat de Pàdua. Ciències Polítiques, Dret i Estudis Internacionals. Programa de Subvencions STARS (CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel governance perspective, subvenció: 140.000€).
  • Institut d’Estudis Superiors de la Família, UIC Barcelona: Childcare and Family Policies Chair 
  • Departament de Dret Públic, Universitat de Girona: Projecte de recerca “Evaluación del proceso normativo en la Unión Europea y en España ante los nuevos retos sociales del Estado de Derecho” (DER2016-76325-R), finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat. 

Online
Institut d’Estudis Superiors de la Família. Childcare and Family Policies Chair