Simposi Internacional: "Pares d’edat avançada, generacions i solidaritat intergeneracional dins de la família"

Simposi
Comparteix aquesta informació
11/07/1809:30h


L’objectiu principal del Simposi Internacional és debatre sobre les noves línies de recerca en l’estudi de la
solidaritat intergeneracional familiar, interpretada en vista dels resultats de dues enquestes per mostreig nacionals realitzades a Itàlia i Espanya. Un objectiu secundari del Simposi és fomentar un enfocament interdisciplinari cap a la solidaritat intergeneracional familiar, posant en diàleg els presumptes teòrics i les evidències empíriques dels estudis italià i espanyol, duts a terme segons el paradigma de la sociologia relacional, amb les contribucions aportades per altres ciències socials properes a la sociologia.

Comitè científic: Montserrat Gas Aixendri  (UIC Barcelona), Rita Cavallotti (UIC Barcelona), Giovanna Rossi (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Donatella Bramanti (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Francesco Marcaletti (UIC Barcelona). 

*Idiomes del Simposi: espanyol, italià i anglès.

...............

On: Campus Barcelona. Saló de Graus
Organitzat per: Institut d'Estudis Superiors de la Família i Càtedra IsFamily Santander 

9.30 h Discurs de benvinguda. Montserrat Gas, directora de l'Institut d'Estudis Superiors de la Família, UIC Barcelona.

9.45 h Introducció. Rita Cavallotti, sotsdirectora d'investigació de l'Institut d'Estudis Superiors de la Família, UIC Barcelona.

10.00 h Presentació dels principals resultats de l’enquesta “I won’t retire”, realitzada a Itàlia. Giovanna Rossi, directora del Centre Universitari d’Estudis i Recerca de la Família de la Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, i Donatella Bramanti, catedràtica de Sociologia de la Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

10.45 h Presentació dels principals resultats de l’enquesta “Pares d’edat avançada, generacions i solidaritat intergeneracional”, realitzada a Espanya. Rita Cavallotti i Francesco Marcaletti,investigador senior de l'Institut d'Estudis Superiors de la Família, UIC Barcelona. 

11.30 h Pausa per a cafè 

11.45 h Valors i intercanvis intergeneracionals de l’estudi realitzat a Espanya. Donatella Bramanti i Matteo Moscatelli,investigador adjunt,Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

12.15 h Debat plenari 

13.00 h Dinar

14.10 h Taula rodona 

— Solidaritat i gratitud de la família. Camillo Regalia, catedràtic de Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
— Crisi i solidaritat intergeneracional a Espanya. Pau Mari-Klose, professor de Sociologia, Universitat de Saragossa.
— L’atenció a les persones d’edat avançada a Espanya en el context d’un nou sistema de cures de llarga durada i una crisi econòmica persistent. Jeroen Spijker, investigador “Ramón y Cajal” del Centre d’Estudis Demogràfics, Universitat Autònoma de Barcelona.
— La crisi del contracte intergeneracional. Lluís Flaquer, professor emèrit de Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona.
— Generositat intergeneracional. Silvia Recoder Fernández, professora de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, UIC Barcelona. 

15.50 h Debat plenari amb els panelistes

16.45 h Conclusions. Francesco Marcaletti, Institut d'Estudis Superiors de la Família, UIC Barcelona.