Contacte Alumni

L’equip d’Alumni està format per:

 

Mònica Dolcet

mdolcet@uic.es

Ana Sánchez

asanchezbr@uic.es

Pilar Escànez

pescanez@uic.es

Ubicació

Campus Barcelona
C/ Immaculada, 22
08017 Barcelona
Tel. +34 93 254 18 00

L’horari d’atenció és de 9.00 h a 18.00 h.

 

Formulari de contacte

Privacitat i protecció de dades. A UIC Barcelona estem compromesos amb la protecció de la seva privacitat. Per això, tractem les seves dades i informació personal d'acord amb aquesta Política de privacitat i de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades o “RGPD”), i amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (“LOPD-GDD”) i resta de normativa de desenvolupament.