Instal·lacions

L’activitat assistencial de Cuides UIC Barcelona es desenvolupa principalment a les instal·lacions de la Clínica, ubicades a l’edifici de l’Hospital Universitari General de Catalunya. Tant les habitacions com els espais comuns i les sales de consulta s’han dissenyat per oferir un entorn confortable que s’allunyi de l’ambient hospitalari.

Les instal·lacions de la Clínica Cuides UIC Barcelona estan formades per.

  • 18 habitacions individuals, amb bany adaptat, llit d’acompanyant, nevera, caixa forta i televisió.
  • Espais comuns: una sala polivalent concebuda com a  sala d’estar i una altra sala polivalent destinada a activitats, amb taules i microones perquè les famílies també la puguin fer servir com a menjador. Totes dues sales es poden unir i convertir en una més gran si es requereix més espai.
  • Bany assistit amb banyera multifuncions que permet oferir al pacient un bany terapèutic com a mesura no únicament higiènica, sinó de relaxació.
  • Oratori: per a totes aquelles persones que necessitin un espai per recollir-se amb intimitat (servei d’agent pastoral).
  • Sala sensorial: espai equipat amb sistema d’imatge, so i llums per crear estímuls agradables que permetin una “desconnexió” ràpida del medi hospitalari tant als pacients com a les famílies en moments de dolor, ansietat o necessitat d’introspecció.
  • Despatxos i sales de treball per als professionals.