La CUO no només té experts en les diferents àrees de l’odontologia, sinó que també disposa de professionals especialitzats en el tracte de pacients que per malalties mèdiques complexes o bé per discapacitats psíquiques o físiques necessiten una atenció especial.

La Clínica disposa de tècniques i equipaments per atendre aquestes pacients amb la màxima qualitat i comoditat, i s’hi realitzen tractaments sota sedació conscient, sedació amb òxid nitrós, anestèsia general o tècniques de maneig de conducta sempre de manera personalitzada i en funció de les necessitats específiques del pacient i de la situació.