L’endodòncia és la branca odontològica que tracta principalment la morfologia, la fisiologia i la patologia de la polpa dental, així com dels teixits que envolten l’arrel. El coneixement de la polpa dental és essencial, ja que aquesta conté vasos sanguinis, nervis i teixit connectiu que alimenta la dent durant la seva formació. Davant una patologia pulpoperiapical, els procediments més habituals són els tractaments endodòntics perquè permeten mantenir la dentició natural amb total funcionalitat.

Els especialistes d’aquesta àrea de la CUO s’ocupen de prevenir o curar qualsevol patologia d’origen pulpoperiapical amb l’objectiu final de salvar la dent i mantenir-la sana el màxim de temps possible. Els tractaments que es fan són molt diversos, com retractaments no quirúrgics, cirurgies apicals, reimplants intencionals i autotrasplantaments. A més a més, tenen tot allò necessari per portar a terme amb èxit el maneig de diferents traumatismes dentals.