La medicina oral s’encarrega del diagnòstic i tractament de les lesions que apareixen en la mucosa oral i llengua, bé siguin d’origen local o bé manifestacions a la boca de malalties. Els professionals de la CUO especialitzats en aquesta àrea atenen tot tipus de lesions, úlceres o petits tumors que requereixen diagnòstic mitjançant biòpsia i tractament farmacològic.