Les persones grans necessiten una atenció especialitzada que els permeti tenir una qualitat de vida oral i una salut bucal al marge de la seva situació econòmica, social i de mobilitat. Aquest és el camp de la gerontologia o odontologia geriàtrica.

Les instal·lacions i els equipaments de la CUO estan adaptats per donar servei especialitzat a aquest sector de la població, tenint en compte limitacions de la mobilitat, situacions econòmiques compromeses i alteracions cognitives o dificultats de desplaçament.