La necessitat de prevenir l’aparició de malalties bucals i d’organitzar plans de revisió per mantenir el bon estat de la boca i de les restauracions efectuades són l’objecte d’aquesta important especialitat de l’odontologia.

Els professionals de la CUO vetllen per oferir als pacients plans personalitzats d’atenció dental, així com recordar-los periòdicament la necessitat d’acudir a la revisió. De la mateixa manera, els aconsellaran les millors tècniques i productes per reduir la necessitat de recórrer a tractaments restauradors complexos.