L’àrea de restauració dental comprèn una sèrie de serveis que pretenen, com el seu nom indica, restaurar la funció dentària, que inclou masticació, fonació i estètica.

Els experts d’aquesta àrea tracten els trastorns i dolors de l’articulació dels maxil·lars, alhora que també realitzen tractaments com les obturacions simples (empastaments), pròtesis fixes i amovibles, sobre dents i sobre implants. La intervenció dels especialistes en odontologia restauradora inclou les grans rehabilitacions de boques molt deteriorades i tractaments estètics que comportin emblanquiments o facetes dentals.

L’ús intensiu de tècniques i equips digitals, al costat de la gran experiència dels professors fan de la CUO un centre de referència en les grans restauracions, minimitzant el temps i molèsties, i maximitzant la predictibilitat del tractament i la comoditat del pacient.