La disciplina de la Periodòncia es dedica a la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les infeccions periodontals com la gingivitis, periodontitis i malalties periimplantàries (mucositis i periimplantitis) així com la rehabilitació de dents absents mitjançant implants. Els tractaments estètics d’aquesta àrea inclouen retraccions de genives o correcció de somriures gingivals.

Mitjançant el tractament periodontal s’aconsegueix millorar les condicions de salut bucal dels pacients afectats, així com la seva qualitat de vida i es garanteix una supervivència de les dents naturals durant el màxim de temps possible. El tractament inclou instruccions d’higiene oral adaptades a cada pacient i l’eliminació del carrall mitjançant raspats i allisats radiculars. Per als casos més avançats, es pot requerir un tractament quirúrgic per aconseguir eliminar tots els factors desencadenants d’aquestes malalties. Els especialistes en periodòncia també fan la rehabilitació de trams edèntuls utilitzant els implants i biomaterials de la màxima qualitat.

És important destacar que la periodontitis és la primera causa de pèrdua de dents en la població mundial i que en els estats avançats provoca molta inflamació que es trasllada per tot el cos, i genera més risc de patir infarts, pitjor control de la diabetis, o parts prematurs, entre d’altres.