Secció

Oferir tant a persones adultes com a infants el tractament més adient per a cada cas, amb la màxima qualitat i la tecnologia i els materials més avançats. Al mateix temps, contribuïm a la formació dels alumnes tant del Grau com dels diferents màsters de la Facultat d’Odontologia. A la Clínica Universitària d’Odontologia treballem en un entorn en què la docència i la recerca s’uneixen per assolir objectius comuns.