Secció

Per tal d’aprendre, s’han de conèixer les diferents opcions disponibles i poder escollir la més adequada a cada necessitat. A la CUO disposem de diverses tecnologies i materials per realitzar els tractaments, de manera que l’alumnat es pot familiaritzar amb les peculiaritats i diferències de cada marca i trobar amb quina se sent més còmode treballant.

Cada trimestre es canvia de proveïdor de materials bàsics (silicones, ciments, alginats, resines, etc.). D’aquesta manera, al llarg dels dos cursos que fan pràctiques a la Clínica, els alumnes treballen amb sis marques diferents de productes que han estat prèviament homologats per la Facultat.

A més a més, cada alumne disposa de material rotatori: turbines, contraangles, peces de mà, etc. Per conèixer-ne les característiques i el funcionament, al llarg de l’any les diferents marques comercials amb les quals treballem presenten als alumnes els seus productes en sessions específiques.