Secció

Com a clínica universitària, la CUO comparteix amb UIC Barcelona el compromís amb la recerca i la transferència del coneixement. Per aquest motiu, aposta per estudiar, implantar i provar totes aquelles novetats que apareixen al mercat i que compleixen uns requisits de garantia i fiabilitat, tant pel que fa a materials com a tractaments. En el marc d’aquest compromís, la CUO participa en estudis per desenvolupar nous productes impulsats per empreses del sector odontològic.