Col·lecció d'Art Contemporani

La Col·lecció d’Art Contemporani de UIC Barcelona neix l’any 1997, al mateix temps que la mateixa Universitat, com una manifestació visible del seu profund caràcter humanista. La intensa i dilatada tradició artística de la ciutat de Barcelona proporciona l’ambient favorable per desenvolupar un projecte d’aquesta naturalesa. 

L’objectiu és propiciar el coneixement, despertar l’interès i desenvolupar la sensibilitat per a la creació artística contemporània. En definitiva, contribuir a l’enriquiment cultural de la comunitat universitària. Per aquest motiu, les obres d’art de la Col·lecció estan exposades en els diferents espais de la Universitat. 

Les obres que formen part de la col·lecció s’escullen en base als criteris formulats per un grup selecte de galeristes, crítics i agents culturals de la ciutat que conformen el Comitè Assessor de la Col·lecció. 

A UIC Barcelona estem compromesos amb l'art. Impulsem la creativitat i creiem en ella. 

Col·lecció d'art contemporani