Contacta amb nosaltres

PROTECCIÓ DE DADES. En compliment de la LOPD 15/1999 i de la LSSICE 34/2002, informem que les dades de caràcter personal s'incorporaran en un fitxer automatitzat de la UIC per fer-les servir amb la finalitat de resoldre les qüestions que es puguin plantejar mitjançant aquest formulari. La persona interessada pot exercir respecte a les seves dades els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant una carta a la Universitat Internacional de Catalunya (Immaculada, 22, 08017 Barcelona.) o un correu electrònic a datos@uic.es.