Comitè Ètic d’Investigació Clínica

La Clínica Universitària d’Odontologia (CUO) és el servei que la Universitat posa a disposició dels estudiants de la Facultat d’Odontologia perquè puguin formar-se de manera integral durant el desenvolupament dels seus estudis.
 
En aquests últims anys, la Clínica Odontològica ha vist créixer el desenvolupament de la recerca amb un nombre elevat d’assaigs clínics i altres projectes de recerca. Per aquest motiu, la CUO ha incorporat un Comitè Ètic d’Investigació Clínica (CEIC), acreditat pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’avaluar els projectes d’investigació i assegurar que es respecten els drets dels pacients i que els projectes que es duen a terme són ètics.
 
El CEIC és un organisme independent, el qual ha de vetllar pel bon funcionament dels assajos clínics mitjançant un dictamen sobre el protocol d’un assaig clínic, la idoneïtat dels investigadors i les instal·lacions, i la metodologia i els documents que han d’utilitzar per informar els subjectes de l’assaig (per exemple, el consentiment informat).
 
Les principals funcions del CEIC són:
  • Avaluar els aspectes metodològics, ètics i legals dels assaigs clínics.
  • Avaluar les modificacions rellevants dels assaigs clínics autoritzats.
  • Fer un seguiment de l’assaig, des del seu inici fins a la recepció de l’informe final.
Finalment, cal dir que el CEIC també té com a objectiu adquirir coneixements sobre la validesa i la consistència de la recerca, per poder entendre el món en què vivim, i, si és possible, poder fer que sigui un lloc millor per viure.
 

Clínica Universitària d'Odontologia
Noelia Nogales
Secretaria tècnica
Tel.: 93 504 20 00 
a/e: nnogales@uic.es