Innovació

Pel fet de trobar-se a la Universitat, i essent la recerca un dels seus pilars de funcionament, la CUO aposta per estudiar, implantar i provar totes aquelles novetats que apareixen al mercat i que compleixen uns requisits de garantia i fiabilitat, tant pel que fa a materials com a tractaments.

Amb aquesta finalitat, a la CUO col·laborem amb diferents empreses en els estudis de desenvolupament de nous productes. Així, es procura oferir a l’alumnat una formació àmplia i actualitzada, de manera que els nostres alumnes puguin afrontar qualsevol repte que se’ls presenti al llarg de la futura carrera professional.