Desenvolupament Corporatiu

A UIC Barcelona, en col·laboració amb la Junta de Govern, el Consell Assessor Universitari i l’Agrupació Alumni, ens proposem:

  • Estrènyer les relacions amb l’entorn institucional, empresarial i social de la Universitat.
  • Augmentar la projecció social de UIC Barcelona amb un coneixement més gran dels projectes i activitats que realitza. Donar a conèixer la Universitat com a generadora de coneixement que ajudi el progrés social i la innovació en l’entorn social.
  • Fomentar la col·laboració econòmica de persones i entitats per finançar la recerca, la formació acadèmica del professorat, els programes de beques, la dotació material i els projectes d’inversió en noves instal·lacions de la Universitat.

Col·labora en els projectes de UIC Barcelona

Si estàs interessat a col·laborar amb UIC Barcelona en algun dels seus projectes, si us plau, contacta amb Desenvolupament Corporatiu.