Herències i llegats

A través de la teva herència o el teu llegat pots continuar ajudant la Universitat. Si fas el testament a favor de UIC Barcelona, ofereixes la teva ajuda més enllà del temps i et compromets amb la causa a llarg termini. Ajuda’ns: llega una quantitat fixa o propietats o estableix un percentatge sobre el total del teu patrimoni. Nosaltres rebrem aquests béns lliures de l’impost de successions i donacions perquè som una fundació i n’estem legalment exempts.

Quan fas testament, has d’indicar què és el que vols llegar a UIC Barcelona.

Si tens hereus, dins dels límits legalment establerts, pots llegar una part dels teus béns a la Fundació: els béns que es denominen de lliure disposició.

Si no tens hereus, pots designar UIC Barcelona com a hereu universal.

Alguns exemples de llegat a favor de UIC Barcelona:

  • Llegar una quantitat de diners o unes accions; obres d’art o drets; també assegurances com la de vida.
  • Llegar un immoble o bé en nua propietat, mentre que l’usdefruit vitalici (el dret a gaudir-lo o llogar-lo, per tota la vida) el deixes a una persona determinada, a qui vols donar suport.
  • Disposar un llegat, preveient, a més, que en el cas que l’hereu o els hereus designats per tu morissin abans que tu, UIC Barcelona passés a ser el teu hereu universal.
  • Assenyalar una finalitat concreta per a la destinació dels teus fons, com, per exemple, una línia d’investigació concreta, unes beques anuals amb un nom en memòria d’algú, etc.

És molt important que indiquis amb claredat el nom complet de l’entitat: Universitat Internacional de Catalunya, Fundació Privada —com a destinatària del llegat—; el domicili social c/Immaculada, 22, 08017 Barcelona, i el CIF G-61737409.

L’últim testament que facis anul·la l’anterior.

Si t’interessa fer llegat o testament a favor de la Fundació, posa’t en contacte amb nosaltres i et prestarem l’ajuda perquè ho puguis fer.

Col·labora en els projectes de UIC Barcelona

Si estàs interessat a col·laborar amb UIC Barcelona en algun dels seus projectes, si us plau, contacta amb Desenvolupament Corporatiu.