Per què UIC Barcelona necessita la meva col·laboració?

Perquè els ingressos per matrícules de la Universitat cobreixen bàsicament l’activitat ordinària de docència i serveis. 

UIC Barcelona està creixent i el seu desenvolupament i consolidació exigeixen una inversió constant en la formació acadèmica del professorat, la recerca, la dotació instrumental, la millora de les instal·lacions i la promoció de noves seus.

Des dels inicis, UIC Barcelona ha rebut suport econòmic i assessorament per part de persones, empreses i institucions —públiques i privades— que han contribuït a treballar i assolir la missió.

Col·labora en els projectes de UIC Barcelona

Si estàs interessat a col·laborar amb UIC Barcelona en algun dels seus projectes, si us plau, contacta amb Desenvolupament Corporatiu.