Recerca clínica aplicada i prevenció en salut

Objectius

Aportar coneixement en aspectes biomèdics d’aplicació clínica multidisciplinària, amb especial referència al càncer en totes les seves vessants: des d’aspectes de prevenció fins a temes diagnòstics, terapèutics, de rehabilitació i pal·liació, i tractament al final de la vida.

En definir aquesta línia d’investigació, l’Escola de Doctorat es proposa contribuir a reorientar les diverses àrees d’interès clínic en una o dues àrees d’excel·lència. Aquestes àrees concitaran l’interès comú de grups clínics per treballar coordinadament i sinèrgica des de diferents disciplines, en àmbits prioritaris per a la societat.

Coordinador

Dr. J. Albert Balaguer Santamaría