Recerca en neurociències

Objectius

Un equip format per metges, farmacèutics, biòlegs i químics es fixa l’objectiu d’estudiar diferents aspectes relacionats amb el camp de les neurociències.

  • Control neuronal de l’homeòstasi energètica i la prevenció de l’obesitat
  • Paper de la proteïna CPT1c en la funció motora i en la cognició
  • Efectes terapèutics dels nucleòtids en les lesions del nervi perifèric
  • Molècules clau en el desenvolupament de l’esquizofrènia

Coordinadora

Dra. Núria Casals Farré