Escola de Doctorat

L’Escola de Doctorat de UIC Barcelona s’incardina en el Vicerectorat de Recerca, Innovació i Transferència i és la responsable de l’organització, coordinació i supervisió dels ensenyaments que condueixen a l’obtenció del títol de doctor a la Universitat Internacional de Catalunya.

La creació de l’Escola de Doctorat de la Universitat Internacional de Catalunya respon a la voluntat dels òrgans de govern de consolidar UIC Barcelona com una universitat de referència en la formació del personal investigador.

Els objectius fonamentals de l’Escola de Doctorat són:

  1. Garantir la qualitat i excel·lència de les tesis doctorals.
  2. Vetllar per la formació integral dels doctorands en les diferents vessants de la recerca i el pensament crític.
  3. Transmetre una visió ètica de la recerca d’acord amb l’humanisme cristià.