El Consell d'Estudiants

Què és?

El Consell d'Estudiants és un òrgan col·legiat compost per un representant de cada titulació de la Universitat.

Qui escull els membres del Consell?

Els estudiants de la Universitat, mitjançant una votació democràtica, escullen els delegats de curs.

Els delegats de cada titulació, convocats pels Servei d’Estudiants, triaran de manera democràtica un únic representant de la seva titulació que passarà a formar part automàticament del Consell d’Estudiants del seu campus com a vocal de titulació.

Entre tots els vocals de titulació es votarà una altra vegada, de manera democràtica, el president, el vicepresident i el secretari del Consell de cada campus.

Quins són els objectius?

Els objectius del Consell són: dinamitzar la vida universitària i servir d’interlocutor entre els estudiants i els serveis de la Universitat mitjançant la recollida de totes les idees, els suggeriments, les propostes, les iniciatives, les preocupacions, etc. que els estudiants de la Universitat tinguin i vulguin desenvolupar.

Com em puc comunicar amb el Consell?

Si vols fer arribar alguna proposta al Consell, pots:

  1. Adreçar-te al Consell d’Estudiants del teu campus per correu electrònic.
  2. Dirigir-te al membre del consell de la teva titulació.
  3. Fer arribar les teves propostes a través del teu delegat de curs o al responsable del Servei d’Estudiants del teu campus.

Els membres

Els representats de UIC Barcelona són:

consellestudiants-cbcn@uic.es

President i vocal Juan David Gaitán
3r d'Arquitectura
jdgaitanb@uic.es
Vicepresidenta i vocal Mª Teresa Diestra
4rt de Periodisme
Secretària i vocal Wendy Yohanna Cedeño
3r d'Humanitats i Estudis Culturals
Vocal Oriol Vergès
3r de Dret
dr132671@uic.es
Vocal Jesús Orta
2n d'ADE
de142613@uic.es
Vocal Andrea Suñé
3r de Publicitat i Relacions Públiques
andreasune@uic.es
Vocal Max Schmid
4rt de Comunicació Audiovisual
maxschmid@uic.es

 

consellestudiants-csc@uic.es

Presidenta i vocal Gala Chabot
2n d'Infermeria
g.chabot@uic.es
Vicepresidenta i vocal Mar Melero
2n d'Educació Primària
marmelero@uic.es
Secretària i vocal Patricia Lorenzo
3r d'Educació Infantil
patricia.lorenzo@uic.es
Vocal Ignasi Garcia Sala
4rt d'Odontologia
nargarsal99@uic.es
Vocal Xavier Jiménez
4rt de Medicina
xjimenezpareja@uic.es
Vocal Antoni Julià
3r de Bioenginyeria
ajmorell@uic.es
Vocal Marc Riu
3r de Biomedicina
laniakea@uic.es
Vocal Nehal Bedoud
2n de Psicologia
nehalbedoud@uic.es