Junta de Govern

Comissió executiva de la Junta de Govern

Rector
Dr. Xavier Gil Mur

Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Relacions Internacionals
Dr. Jaume Armengou Orús

Vicerector de Personal Docent i Investigador
Dr. Josep Clotet Erra

Vicerector de Recerca, Innovació i Transferència
Dr. Toni Mora Corral

Vicerectora de Comunitat Universitària 
Dra. Belén Zárate Rivero

Secretària general
Sra. Belén Castro Bañeres

Gerent
Sr. Josep M. García Navas

Directora de Gestió Econòmica
Sra. Carme Riera Mestre

Junta de govern plenària

Rector
Dr. Xavier Gil Mur

Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Relacions Internacionals
Dr. Jaume Armengou Orús

Vicerector de Personal Docent i Investigador
Dr. Josep Clotet Erra

Vicerector de Recerca, Innovació i Transferència
Dr. Toni Mora Corral

Vicerectora de Comunitat Universitària 
Dra. Belén Zárate Rivero

Secretària general
Sra. Belén Castro Bañeres

Gerent
Sr. Josep M. García Navas

Directora de Gestió Econòmica
Sra. Carme Riera Mestre

Degana de la Facultat d'Humanitats
Dra. Judith Urbano Lorente

Degana de la Facultat de Dret 
Sra. Pilar Fernández Bozal

Degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials
Dra. Marta Mas Machuca

Degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Dr. Albert Balaguer Santamaría

Degà de la Facultat d'Odontologia
Dr. Lluís Giner Tarrida

Degana de la Facultat d'Educació
Dra. Esther Jiménez López

Degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Dr. Alfonso Méndiz Noguero

Director de la School of Architecture
Dr. Josep Lluís Ginovart

Directora de l'Institut d'Estudis Superiors de la Família
Dra. Montserrat Gas Aixendri

Directora del Departament de Medicina
Sra. Marta Elorduy Hernández-Vaquero

Directora del Departament d'Infermeria
Dra. Cristina Monforte Royo

Director del Departament de Fisioteràpia
Sr. Xavier Oliver Casanova

Director del Departament de Ciències Bàsiques
Dra. María Fernández Capo

Director de l'Institut d'Estudis Superiors de Bioètica
Dr. Josep Argemí Renom

Directora de l'Institut Albert Jovell de Salut Pública i Pacients
Dra. Mª Dolors Navarro Rubio

Director de l'Institut Carlemany d'Estudis Europeu
Dr. Carlos Espaliú Berdud

Directora de l'Escola de Doctorat
Dra. Núria Casals Farré

Directora de l'Institute for Multilingualism
Dra. Helena Roquet Pugès

Representant del personal d'administració i serveis
Sra. Vicky García Bustos