Introducció al Disseny de Recerca Qualitativa: un Cas D’Estudi de Recerca

Tipus de programa
Seminaris,tallers,conferències
Durada
des del 11-06-2021 al 11-06-2021
Crèdits
0.5 ECTS
Preu
140,00€ / ECTS x 0.5 = 70,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2020-2021.
  • Inici
  • Pla d'estudis
  • Prerequisits i admissió
  • Contacte

El curs té com a objectiu proporcionar una comprensió sòlida del disseny de la recerca qualitativa en ciències de la gestió, amb un enfocament particular en la recerca d’estudis de casos.

Els objectius d’aprenentatge del curs són:

  • Comprensió dels beneficis i els reptes de la recerca qualitativa
  • Introducció al disseny de recerques qualitatives clau
  • Introducció a tècniques de recollida de dades mitjançant entrevistes individuals i mètodes d’observació

El curs l’impartirà la doctora Laia Pujol, professora de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) i investigadora del Consell de Lisboa per a la Competitivitat Econòmica i la Renovació Social, un grup de reflexió amb seu a Brussel·les. Pujol és investigadora qualitativa i els seus interessos de recerca inclouen innovació digital, ciència oberta, maquinari de codi obert i governança de dades. La seva recerca s’ha centrat a comprendre més bé la coordinació de processos i tensions en el desenvolupament de tecnologies complexes i sofisticades per part d’infraestructures científiques que volen el coneixement científic obert com a bé públic en col·laboració amb proveïdors empresarials amb ànim de lucre. La seva recerca ha rebut el suport de la Comissió Europea (Open science monitor and H2020), la Generalitat de Catalunya i les universitats Deusto, Comillas i Ramon Llull.

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Introducció al Disseny de Recerca Qualitativa: un Cas D’Estudi de Recerca Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 0.5
  • ECTS: European Credit Transfer System
  • Període: període del calendari
  • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

Prerequisits i admissió

El curs està dirigit a acadèmics i estudiants de doctorat de qualsevol àrea o professionals interessats en  el disseny de la recerca qualitativa en ciències de la gestió, amb un enfocament particular en la recerca d’estudis de casos.

Contacte

Per reservar plaça, envia un correu a mgarciaz@uic.es.