Introducció al Qualitative Comparative Analysis (QCA) Mitjançant L’ús del Programari FsQCA

Tipus de programa
Seminaris,tallers,conferències
Durada
des del 07-06-2021 al 07-06-2021
Crèdits
0.5 ECTS
Preu
160,00€ / ECTS x 0.5 = 80,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2020-2021.
Places
40
  • Inici
  • Pla d'estudis
  • Prerequisits i admissió
  • Contacte

En els darrers anys l’anàlisi comparativa qualitativa (QCA) ha anat guanyant adeptes i es presenta a dia d’avui com un mètode mixt que ajuda a comprendre més bé el fenomen objecte d’estudi, tenint en compte totes les dimensions i la complexitat que té. El curs pretén ser una primera aproximació a aquesta metodologia. En primer lloc, s’aprofundirà en els fonaments teòrics de la QCA, l’objectiu, així com en el fet d’entendre en quines situacions és adequat aplicar-la. Mitjançant la utilització de casos pràctics es procedirà a explicar com es prepara la base de dades i com es duu a terme l’anàlisi dels resultats. El programari que s’utilitza és el fsQCA.

El curs està impartit per la Dra. Jasmina Berbegal, professora de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials de UIC Barcelona. Ha estat Fulbright Visiting Schoolar a l’Haas School of Business de la Universitat de Califòrnia a Berkeley (EUA) i Visiting Research Associate a l’Institute of Education (University College de Londres, Regne Unit). Actualment, és editora associada al Journal of Innovation & Knowledge i forma part del consell editorial de Management Decision, Journal of Business Research i Intangible Capital. La seva recerca se centra en l’àrea de la transferència tecnològica universitat-empresa, l’emprenedoria i els processos d’innovació empresarial.

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Introducció al Qualitative Comparative Analysis (QCA) Mitjançant L’ús del Programari FsQCA Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 0.5
  • ECTS: European Credit Transfer System
  • Període: període del calendari
  • (a): assignatures impartides en anglès

Prerequisits i admissió

El curs està dirigit a acadèmics i estudiants de doctorat de qualsevol àrea o professionals interessats en l’ús de metodologies mixtes (qualitatives i quantitatives) per a les seves investigacions.

Contacte

Per reservar plaça, envia un correu a mgarciaz@uic.es