Grau en Arquitectura

Apostem per la sostenibilitat i el compromís amb la societat
Tipus de programa
Graus oficials
Durada
10 semestres
Crèdits
300 ECTS
Preu
180,00€ / ECTS x 60 = 10.800,00€* (1r curs 2022-2023). *Subjecte a revisió cada any. Consulta les condicions de pagament amb el nostre equip d’Admissions.
Places
60
Horari
Matins i tardes
Idioma
Anglès, castellà i català
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Pràctiques
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament
 • Mobilitat internacional
 • Contacte
grau en arquitectura a uic barcelona
Som gent amb passió, som arquitectes

Prepara't per tenir més oportunitats laborals

A UIC Barcelona som conscients que l'arquitectura ha viscut canvis profunds en els últims anys.

 • Arquitectura
 • Construcció
 • Urbanisme
 • Paisatgisme
 • Medi ambient
 • Disseny
 • Redacció de projectes
 • Direcció d'obres
 • Dibuix i delineació
 • Càlcul d'estructures i d'instal·lacions
 • Promoció i gestió immobiliaria
 • Funcionariat d'ajuntaments i altres administracions
 • Docència
directori docent

Professors i arquitectes en actiu

El 79 % dels nostres professors són professionals en actiu i exerceixen com a arquitectes fora de les aules, alguns des dels seus despatxos propis. El contacte directe amb la pràctica professional de l'arquitectura els permet compartir amb els alumnes les seves experiències professionals en el dia a dia i la realitat del sector. De la mateixa manera, bona part dels nostres professors són investigadors i experts de prestigi en àmbits com el de la robòtica, l'arquitectura biodigital, el disseny humanitari o l'accessibilitat, la qual cosa reforça la formació multidisciplinària dels nostres estudiants.

Cursa part dels estudis a l'estranger

Obtenir part dels teus ECTS durant l'estiu a les Berkeley Summer Sessions, la millor universitat pública del món, o a les Boston University Summer Sessions. Obtenir una doble titulació internacional a la Universitat de Belgrano (Buenos Aires). Participar en les AA London Spring Sessions (Londres). Fer pràctiques d'estiu a la Manipal University (Dubai). Posar en pràctica el teu talent amb tallers internacionals (sense reconeixement acadèmic).

mobilitat internacional del grau en arquitectura a uic barcelona

Presentació

El compromís de UIC Barcelona és procurar la millor preparació acadèmica, teòrica i pràctica, que proporcioni a l'alumnat instruments necessaris per a una fàcil inserció laboral.

Per afrontar aquesta tasca amb èxit, UIC Barcelona basa el seu model docent en les metodologies i eines següents:

Tracte personalitzat, sense massificació
Atenció individualitzada als nostres alumnes. Ràtio de 20 alumnes màxim per professor.

Borsa de treball
Disposem d’una borsa de treball nacional i internacional que permet als alumnes optar a una feina arreu del món, amb sortides professionals en editorials, administració pública, despatxos, promotors, consulting, indústria…

Enfocament internacional i ensenyament en anglès
Al final dels seus estudis els nostres alumnes han de saber defensar els seus projectes en anglès i comunicar-se amb la terminologia i el vocabulari adequats a la seva disciplina. Per això, des del primer curs s’imparteixen assignatures íntegrament en anglès.

Assessorament i coaching
A cada alumne se li assigna un assessor acadèmic i un coach professional*.

Interescalaritat i transversalitat
Una escola de dimensions reduïdes com la nostra permet que les assignatures es treballin de manera transversal i interactuïn les unes amb les altres. A més, els alumnes aprenen a treballar en totes les escales, des de la territorial fins al detall constructiu, en el mateix projecte.

Taller Vertical
Workshop intensiu de projectes format per equips d’alumnes de segon a cinquè curs.

Fòrum
Cicle de conferències d’arquitectes de prestigi nacional i internacional.

Arquitectures al servei de la societat
UIC Barcelona School of Architecture és l'única escola d’arquitectura d’Espanya amb assignatures obligatòries de cooperació, sostenibilitat i accessibilitat.

Avançats en tecnologies
Oferim un taller de maquetes i d’arquitectura digital pioner a Espanya a disposició de l’alumne amb una laser cutting machine, una màquina de control numèric i una rapid prototyping (3D Z Printer) per fer maquetes volumètriques.

Càtedres: connexió amb empreses del sector
Innovem amb càtedres i diversos projectes de recerca patrocinats per empreses de prestigi com Ascer, Capital Reig, Uralita, Saloni Ceràmica, Hispalyt, Fundació Adecco, Valentine.

Coach: professional que ajuda l’estudiant a desenvolupar tot el seu potencial des del punt de vista personal i professional.

Competències. Perfil de sortida

El procés d’ensenyament i aprenentatge es fonamenta en l’adquisició de competències.

Competències transversals
 • Pensament crític, creativitat, capacitat d’anàlisi i síntesi, capacitat de planificació i organització, agilitat en la presa de decisions, responsabilitat i observació, treball en equip i lideratge, hàbits d’estudi, disciplina i dedicació, etc.
Competències específiques
 • Aptitud per crear projectes arquitectònics que satisfacin a la vegada les exigències estètiques i les tècniques. Coneixement adequat de la història i de les teories de l’arquitectura, així com de les arts, la tecnologia i les ciències humanes relacionades. Coneixement de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica. Coneixement adequat de l’urbanisme, la planificació i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
 • Capacitat de comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i el seu entorn, així com la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre ells en funció de les necessitats i de l’escala humana. Capacitat de comprendre la professió d’arquitecte i la seva funció en la societat, en particular elaborant projectes que tinguin en compte els factors socials.
 • Coneixement dels mètodes d’investigació i preparació de projectes de construcció. Comprensió dels problemes de la concepció estructural, de construcció i d’enginyeria vinculats amb els projectes d’edificis.
 • Coneixement adequat dels problemes físics i de les diferents tecnologies, així com de la funció dels edificis, de manera que es doni a aquests edificis condicions internes de comoditat i de protecció dels factors climàtics. Capacitat de concepció per satisfer els requisits dels usuaris de l’edifici respectant els límits imposats pels factors pressupostaris i la normativa sobre construcció.
 • Coneixement adequat de les indústries, organitzacions, normatives i procediments per plasmar els projectes en edificis i per integrar els plànols en la planificació.

Aquestes competències es treballen mitjançant una varietat de metodologies: lliçons magistrals, resolució de problemes, treballs d’investigació, visites a obres, aprenentatge des de l’elaboració de projectes, aprenentatge cooperatiu i aprenentatge autònom. S’avaluen amb una gran varietat d’instruments que permetin a tot l'alumnat demostrar el seu grau de competència en les matèries. Proves objectives, treballs i projectes, dossiers, memòries, autoavaluació, entrevistes, etc. S’organitzen mitjançant classes teòriques, seminaris-tallers, classes pràctiques, pràctiques externes, tutories —individuals i grupals— i estudi i treball individual i en grup.

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Anàlisi de les Formes Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 9
Expressió Gràfica Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 9
Introducció a la Història de l'Art i de l'Arquitectura Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Matemàtiques Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Física Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 9
Informàtica Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 9
Introducció a la Construcció Arquitectònica Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Introducció als Projectes Arquitectònics Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Assignatures del curs 2 Tipus Període ECTS
Anglès 1 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 5
Composició 1 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Construcció 1 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 5
Estructures 1 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 5
Pensament 1 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 5
Projectes 1 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 5
Taller Vertical 1 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 1
Composició 2 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Construcció 2 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Foro Esarq 1 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 1
Pensament 2 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Projectes 2 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Urbanisme 1 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Assignatures del curs 3 Tipus Període ECTS
Accesibilitat Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 2.5
Anglès 2 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4.5
Composició 3 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Construcció 3 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 5.5
Projectes 3 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 5
Taller Vertical 2 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 1
Urbanisme 2 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 5.5
Composició 4 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Construcció 4 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Estructures 2 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Foro ESARQ 2 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 1
Instal·lacions 1 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Projectes 4 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Ètica Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Assignatures del curs 4 Tipus Període ECTS
Construcció 5 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6.5
Cooperació 1 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Instal·lacions 2 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 5
Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Càtedra Ceràmica Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Direcció d'obra Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Teoria i Pràctica de la Restauració del Patrimoni Arquitectònic Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Projectes 5 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 5.5
Sostenibilidad 1 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 2.5
Taller Vertical 3 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 1
Teoria i Crítica de l'Arquitectura Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 2.5
Construcció 6 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6.5
Cooperació 2 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Estructures 3 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Foro ESARQ 3 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 1
Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Càtedra Ceràmica Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Direcció d'obra Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Teoria i Pràctica de la Restauració del Patrimoni Arquitectònic Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Projectes 6 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5.5
Urbanisme 3 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Assignatures del curs 5 Tipus Període ECTS
Deontologia Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Gestió Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Construcció Instal.lació Efímera Llum BCN Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Projectar l'Espai Públic Saludable Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Construcció Instal.lació Efímera Llum BCN Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Projectar l'Espai Públic Saludable Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Projectes 7 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6.5
Pràctiques Externes Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Sostenibilitat 2 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3.5
Taller Vertical 4 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 1.5
Construcció 7 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5.5
Foro ESARQ 4 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 1.5
Projectes 8 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 7
Treball Fi de Grau Tipus: TF Període: Segon semestre ECTS: 15
Urbanisme 4 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 1.5
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

Pràctiques

Pràctiques

Actualment, UIC Barcelona School of Architecture disposa de diversos convenis de pràctiques amb un gran nombre de despatxos professionals i empreses del sector de la construcció, tant en l’àmbit estatal com internacional, que estan disposats a acollir els alumnes.

És imprescindible, abans de començar les pràctiques, verificar que la Universitat i el despatx o l’empresa relacionats amb la construcció tenen signat un conveni de pràctiques.

Objectius

L’objectiu d’aquestes pràctiques és aplicar els conceptes teòrics apresos en el Grau d’Arquitectura i iniciar l’alumne en la realitat professional, experiència que l’ajudarà en la inserció futura al món laboral.

Funcionament

UIC Barcelona School of Architecture incorpora, dins del Grau d’Arquitectura, l’assignatura obligatòria de Pràctiques Externes, inclosa en el pla d’estudis de 5è curs. Aquesta assignatura de pràctiques en despatxos professionals o empreses relacionades amb el sector de la construcció és de 6 ECTS (que equivalen a 180 hores de feina).

Atesa la càrrega pràctica que té el Grau d’Arquitectura, és molt important el període de les pràctiques, en què l’alumne s’enfronta a les primeres experiències professionals. Les pràctiques són un mitjà més de formació de l’alumne quant a coneixements i capacitats, i es duen a terme a l’empara d’un conveni amb el despatx o l’empresa i sota la supervisió i el seguiment de la Universitat i d’un representant del despatx o empresa.

Aquestes pràctiques estan lligades a totes les assignatures del Grau, ja que totes són necessàries per a la pràctica professional. Segons l’àmbit triat per l’alumne, unes tindran més rellevància que d’altres.

Sortides professionals

 • Arquitectura
 • Construcció
 • Urbanisme
 • Paisatgisme
 • Medi ambient
 • Disseny
 • Redacció de projectes
 • Direcció d’obres
 • Dibuix i delineació
 • Càlcul d’estructures i d’instal·lacions
 • Peritatge
 • Promoció i gestió immobiliària
 • Funcionariat d’ajuntaments i altres administracions
 • Docència
 • etc.

Requisits d'admissió

Beques i finançament

Mobilitat internacional

Estudia temporalment a l'estranger

Com a alumne d’aquest grau pots cursar una part dels teus estudis o fer les pràctiques a l’estranger, amb reconeixement acadèmic.

Participa durant un semestre o un curs en una de les universitats sòcies de la teva facultat, o busca una empresa a l'estranger on realitzar les teves pràctiques. A més a més, també pots:

 • Obtenir una part dels teus ECTS durant l’estiu a les Berkeley Summer Sessions, la millor universitat pública del món, o a les Boston University Summer Sessions
 • Obtenir una doble titulació internacional a la universitat Universidad de Belgrano (Buenos Aires)
 • Participar a les AA London Spring Sessions (Londres)
 • Fer pràctiques durant l’estiu a la Manipal University (Dubai)
 • Participar al programa SICUE (mobilitat dins d’Espanya)
 • Posar en pràctica el teu talent amb tallers internacionals (sense reconeixement acadèmic)

Per saber tot el que has de fer abans, durant i després de la mobilitat, consulta aquí la secció “Estudia a l’estranger” i descarrega’t aquí tota la documentació específica de la teva facultat:

Estudia temporalment amb nosaltres

Si ets estudiant d’una altra universitat espanyola o estrangera, pots fer una estada de mobilitat a UIC Barcelona, durant un semestre o un any acadèmic.

Per saber tot el que has de fer abans, durant i després de la mobilitat, consulta aquí la secció “Estudia a UIC Barcelona” i descarrega’t aquí tota la documentació específica de la teva facultat:

Contacte

Información y admisiones

Más información para alumnos nacionales e internacionales (Europa, Asia, África y Oceanía)
Pablo Sánchez
psanchezc@uic.es
Telèfon / WhatsApp: +34 655 999 061

Más información para alumnos internacionales (América del Norte y América Latina): 
Susana Expósito
susanaexposito@uic.es
Teléfono / WhatsApp +506 8627 5629 
Skype: susana_ex