Postgrau en Accessibilitat: Especialista en Disseny Universal

Tipus de programa
Diplomatures de postgrau
Durada
des del 28-09-2023 al 18-07-2024
Crèdits
40 ECTS
Preu
88,00€ / ECTS x 40 = 3.520,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2023-2024.
Places
30
Horari
Setembre – Juliol. Dijous, 16 h a 21 h
Llengua
Castellà
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament

12a Edició

La societat envelleix i alhora aspira a millorar la seva qualitat de vida. Aquesta macrotendència està generant una de les indústries més dinàmiques del món: l’accessibilitat i el disseny per a tothom s’està convertint en un enfocament obligat cada vegada de més sectors. Per això, el mercat demanarà cada dia més empreses i professionals que donin resposta a les necessitats d’accessibilitat per a les persones i n’assegurin la qualitat de vida.

Presentació

El Postgrau en Accessibilitat i Disseny Universal per a Tothom de UIC Barcelona School of Architecture et convertirà en un expert en accessibilitat per oferir les mateixes oportunitats a tots els ciutadans, tant si tenen una discapacitat com si no. El programa docent et permetrà analitzar i comprendre els criteris sobre l’accessibilitat dels espais, els itineraris, els elements, els productes i els serveis del nostre entorn. Podràs aplicar l’anomenada accessibilitat de manera desapercebuda, amb criteris normalitzadors i dissenys d’ús habitual per a tothom. En coneixeràs els detalls necessaris, seràs capaç de desenvolupar projectes amb costos econòmics accessibles, i aprofundiràs de manera crítica en les principals lleis i reglaments sobre accessibilitat.

En definitiva, un programa especialitzat per comprendre, identificar, dissenyar, comercialitzar, i facilitar el disseny accessible per a tothom.

A qui s'adreça. Perfil d'ingrés

Hi ha una demanda social i un mercat molt ampli que necessita d'empreses i professionals que donin resposta a les necessitats del disseny per a tothom. 

Aquesta realitat social i empresarial planteja la necessitat d'obrir noves vies d'especialització dels professionals que desenvolupin totes dues àrees de coneixement, recollint de forma exhaustiva les diferents tècniques i coneixements que facin d'aquesta unió una de les activitats més potencials d'ocupació i desenvolupament. 

Aquests professionals se situen en un sector clau i de futur realitzant les seves activitats en les empreses i organitzacions públiques i privades, amb una formació imprescindible per al desenvolupament de la seva activitat, i apareix així la figura del "consultor d'accessibilitat".

 1. S'adreça a responsables municipals, àrees governamentals, empreses privades i responsables de riscos laborals, en les quals l'accessibilitat sigui una prioritat. 
 2. Professionals tècnics: arquitectes, aparelladors, enginyers, interioristes, decoradors, pèrits, professors universitaris, promotors, constructors, etc. 
 3. Professionals de la salut: metges, psicòlegs, infermeres, fisioterapeutes, auxiliars clínics, prevenció de riscos laborals, terapeutes ocupacionals, etc. 
 4. Professionals del sector turístic: hostaleria, restauració, atenció al client, agències de viatges, tècnics en turisme, tècnics de recursos humans, etc. 
 5. Professionals socials: ONG i fundacions, assistents socials, cuidadors, etc. 
 6. Professionals de la comunicació: periodistes, relacions públiques, pedagogs, gestió i organització d'esdeveniments, màrqueting i publicitat, etc. 
 7. Professionals liberals: advocats, economistes, administradors d'empreses, ergònoms, administradors de finques, educadors, etc. 

I en definitiva a tota la societat. 

Titulats universitaris en:

 • Arquitectura
 • Enginyeria
 • Interiorisme
 • Decoració 
 • Medicina
 • Ciències de la Salut
 • Psicologia
 • Economia
 • Dret
 • Comunicació
 • Educació, entre d'altres.

Pla d'estudis i assignatures 2023-2024

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Disseny de Productes i Serveis Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3.5
Introducció a la Edificació Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 2
Principis Generals Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 2
Transport Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 1.5
Urbanisme Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 5
Edificació d'ús Privat: Vivenda Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
Edificació d'ús Públic Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3.5
Empresa i Noves Tecnologies Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4.5
Treball Final de Postgrau Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 15
Turisme, Oci, Cultura i Esport Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 1
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Desenvolupament de les classes, continguts i exercicis

El claustre docent està compost per una varietat de professionals especialistes en els diferents mòduls i temàtiques, amb l’objectiu d’oferir continguts de qualitat que treballen l’accessibilitat de manera holística i transversal.

L’idioma oficial en el qual es desenvoluparà el curs és el castellà, tant per a classes, apunts com treballs pràctics.

Les classes seran teoricopràctiques, i combinaran la ponència del docent amb exercicis i l’intercanvi d’opinions. Es plantegen classes dinàmiques en què s’espera que l’alumnat participi de manera activa. Per això, es faran preguntes, posades en comú, comentaris d’imatges, desenvolupament d’idees, anàlisis de gràfics, etc.

Les classes es gravaran i es podran consultar fora de l’horari establert. Malgrat tot, es recomana l’assistència, perquè la participació és un dels valors del curs.

El programa es compon de diversos mòduls, en els quals l’accessibilitat a la informació i a la comunicació és una temàtica transversal en tots.

Mòduls

 1. Mòdul 1: Principis generals. Les persones i les seves necessitats.
 2. Mòdul 2: Disseny de productes i serveis, incloent-hi tots els sentits de l’ésser humà.
 3. Mòdul 3: Urbanisme: carrers, places, parcs, jardins, platges i entorns naturals.
 4. Mòdul 4: Transport: autobús, metro, tren, avió, vaixell, taxi i vehicles privats.
 5. Mòdul 5: Introducció a l’edificació: pública, privada, efímera, etc.
 6. Mòdul 6: Edificació d’ús públic: residencial, sanitari, docent, cultural, esportiu, patrimonial, etc.
 7. Mòdul 7: Edificació d’ús privat: l’habitatge, accessos, entrades, portes, passadissos, dormitoris, banys, menjador, interiorisme, mobiliari, terrasses, etc.
 8. Mòdul 8: Empresa i noves tecnologies: domòtica, màrqueting inclusiu i ajudes tècniques.
 9. Mòdul 9: Turisme, oci, cultura, esport i activitats.
 10. Mòdul 10: Treball final.

Per superar el curs, és imprescindible fer un treball final de postgrau. No es fan exàmens.

L’avaluació es basarà en la participació i en el treball final, elaborat i desenvolupat per l’alumnat, que serà supervisat pel professorat. Aquest treball final consistirà en el desenvolupament d’un pla d’accessibilitat en urbanisme, transport i edificació pública; habitatge i comunicació; l’anàlisi d’un espai, servei o producte real per desenvolupar o la creació d’una nova patent.

Professors

 • Sr. Enrique Rovira-Beleta Cuyás
 • Sr. Ricardo Becerra. BlueSky D+A.
 • Sra. M. José Caldés. SIRIUS
 • Sr. Luis Casado. Fundació Iddeas.
 • Sr. Raül Casas. TMB.
 • Sr. Eriz Delgado. Bizin S. Coop
 • Sra. Marta Garcia-Milà. Diputació de Barcelona.
 • Sr. Xavier Garcia-Milà. AIA.
 • Sr. Diego González. ACCESTURISMO.
 • Dr. Aquiles Hernández-Soto. CENEA.
 • Sr. Guillermo Hurtado. IMD - Ajuntament de Barcelona.
 • Sr. Javier Jiménez. Aptent - Be Accessible.
 • Sr. José Alberto Jiménez. ARQHOSS.
 • Dra. Sara Laxe García. Hospital Clínic.
 • Sra. Amelia Lerma. Antropòloga i infermera.
 • Sr. Nicolás Li Calzi. BAU
 • Sra. Mariona Masdemont. Play and Train.
 • Sra. Emilia Méndez. Tilua Asistencia
 • Sra. Sylvana Mestre. Play and Train.
 • Sr. Jordi Oliva. Generalitat de Catalunya.
 • Sra. Eliana Pires. Arquitecta.
 • Sr. Rafael Reyes. TMB.
 • Sr. Hugo Rovira de Saralegui. La Foixarda (Fundació Drissa).
 • Sra. María Salsamendi. Enginyera industrial.
 • Sr. Carlos Serrano. ADOM Autonomía.
 • Sr. José Francisco Serrano. IBV.
 • Dra. M. Àngels Treserra. Neuròloga.
 • Sra. Isabel Valle. CEAPAT.
 • Sra. Belén Vaz. SUArquitectura
 • Sra. Ana M. Vieitez. TMB.

Aquest programa no és definitiu i pot patir modificacions abans del començament del curs

Requisits d'admissió

A qui va destinat?

Aquest programa s’adreça a titulats universitaris en:

 • Arquitectura
 • Enginyeria
 • Interiorisme
 • Decoració 
 • Medicina
 • Ciències de la Salut
 • Psicologia
 • Economia
 • Dret
 • Comunicació
 • Educació, entre d'altres.  

Sol·licitud

 1. Registre en línea 
 2. Presenta els documents següents mitjançant el portal de l’estudiant:
 • Fotocòpia del passaport
 • 1 foto de mida de passaport
 • Còpia certificada* del diploma**
 • Còpia certificada* de l’expedient acadèmic
 • Una còpia signada del document de condicions generals de UIC Barcelona (inclòs com a document adjunt al portal de l’estudiant)
 • Una còpia signada del document de protecció de dades de UIC Barcelona (inclòs com a document adjunt al portal de l’estudiant)
 • Carta de motivació (en espanyol, inclou-hi el teu nom d’usuari de Skype en la teva signatura)
 • CV actualitzat (en espanyol)

Opcional:

 • Portafolis (en espanyol i format pdf, l’estudiant en decideix el contingut i la longitud)
 • Cartes de recomanació
 • Altres certificats, diplomes o proves d’experiència laboral

* El document ha de portar un segell oficial de la universitat.

** En cas que encara no disposis del diploma, si us plau, lliura un justificant de pagament per poder-lo obtenir o un document de la teva universitat que certifiqui la data prevista de la graduació.

Criteris d'admissió

A més de complir els requisits legals d’accés, la Comissió d’Admissions valorarà els aspectes següents:

 1. Les sol·licituds d’admissió a partir de l’adequació de la formació prèvia. 
 2. Els anys d’experiència professional.

Estudiants admesos

 1. Reserva la teva plaça: paga el dipòsit d’inscripció (un 20% de l’import total).
 2. Matrícula d’inscripció: abona la resta de la matrícula (el 80% de l’import total).

Beques i finançament

Beques a la Diversitat Funcional

Els/Les candidats/tes amb diversitat funcional, que dispossin de títol universitari, podran optar a la beca de discapacitat de UIC Barcelona que bonifica un 50% del cost de la matrícula. Disponibilitat de 2 places que s'adjudiquen por estricte ordre de reserva de plaça.

Bonificacions d’empresa

Des de UIC Barcelona t’oferim tota l’ajuda necessària perquè la teva empresa col·labori en la teva formació com a expert en accessibilitat cursant el Postgrau en Accessibilitat: Especialista en Disseny Universal.  

Si ets treballador per compte d’altri, amb contracte laboral vigent en una empresa espanyola (o estrangera, però que tributi a Espanya) i l’empresa desitja bonificar-te aquest postgrau, t’oferim assessorament extern per gestionar la documentació.

Contacte:
Ruth Regalón Balastegui
rregalon@uic.es