Doble Grau en Humanitats i Estudis Culturals + Administració i Direcció d'Empreses

Tipus de programa
Graus oficials
Durada
10 semestres (5 anys)
Crèdits
480 ECTS totals (393 cursats i 87 convalidats)
Preu
5.850 €* (1r curs 2022-2023)
*Subjecte a revisió cada any
*Aquest preu inclou la beca del 50 % en el Grau en Humanitats
Places
40
Horari
Matins i tardes
Idioma
Català, castellà i anglès
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Beques i finançament
Doble Grau en Humanitats i Estudis Culturals i ADE a UIC Barcelona
Som gent amb passió, som professionals en gestió d’empreses i humanistes

Descobreix les sortides professionals d'aquests estudis

La suma de tots dos estudis t'obre les portes a mercats laborals més amplis:

 • Empreses de serveis culturals i d'oci
 • Màrqueting, galeries d'art
 • Negociació i resolució de conflictes
 • Museus
 • Direcció de projectes de desenvolupament específics
 • Gestió i promoció de projectes turístics d'interès cultural
 • Centres cívics
 • Ajuntaments
 • Projectes de desenvolupament
 • Mediació i cooperació internacional

Alumnes que t’expliquen la seva experiència

Doble Grau en Humanitats i Estudis Culturals i ADE a UIC Barcelona
Natalia Costa
Alumna del Grau en Humanitats + ADE
L'oferta de pràctiques és molt variada, d'acord amb les sortides professionals que té la carrera d'Humanitats.
Doble Grau en Humanitats i Estudis Culturals i ADE a UIC Barcelona
Patricia Messa
Alumna del Grau en Humanitats
A la Facultat hem creat l'associació d'estudiants Paideia per ampliar els nostres coneixements, i organitzem conferències, sessions fora de la Universitat, visites, etc.
Doble Grau en Humanitats i Estudis Culturals i ADE a UIC Barcelona

Professors amb llarga experiència acadèmica i investigadora

L’equip docent de la Facultat està format per professionals de les diferents disciplines que engloben les Humanitats: Història, Filosofia, Literatura i Història de l’Art. Tots els nostres professors de plantilla són doctors i tenen una àmplia activitat d’investigació, fet que permet transmetre als estudiants una formació integral orientada al seu desenvolupament personal i professional. El professorat manté un vincle estret amb els sectors professionals associats a les disciplines humanístiques, factor que permet a l’alumnat conèixer de primera mà les diverses sortides laborals en les quals es projecten aquests estudis.

Doble Grau en Humanitats i Estudis Culturals i ADE a UIC Barcelona

Presentació

Amb els estudis simultanis del Grau en Humanitats i el Grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE) es multipliquen les teves oportunitats professionals, donat que adquiriràs la formació tècnica del món empresarial i a la vegada  rigor d’anàlisi i esperit crític. Aquests estudis et proporcionaran profunditat i obertura intel·lectual amb un conjunt de coneixements humanístics, teòrics i instrumentals, com a complement a la teva formació empresarial.

Aquest doble grau forma a professionals  en gestió d’empreses amb formació humanística i amb una visió global de l’empresa i el món, a més de formar també a  professionals capaços d’afrontar  els reptes derivats de les noves tendències en organització i gestió en un món cada cop més global.

Podràs desenvolupar la teva carrera professional  en les àrees de la gestió cultural, direcció d’equips i comunicació interna en qualsevol tipus d’empresa o institució, ja sigui pròpiament del sector cultural o de qualsevol altre àmbit,  màrquetingestratègies de  comunicaciónegociació i resolució de conflictes, projectes específics de desenvolupament en ONG o administració pública, col·laboració amb institucions nacionals o internacionals en projectes de desequilibri econòmic, social, o cultural, gestió i  promoció de projectes turístics d’interès cultural, etc.

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Antropologia * Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Comunicació Escrita 1 Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Cultura Clàssica Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 9
Humanitats Digitals Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Introducció a la Cultura Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Religions i Cultura Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Comunicació Escrita 2 Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Cultura Medieval Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 9
Institucions Internacionals i Drets Humans Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
LLengua Anglesa 1 Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Teoria de la Literatura Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Geografia Humana Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Història, Memòria i Historiografia Tipus: FB Període: Anual ECTS: 6
*Aquesta assignatura forma part del pla d'estudis del Centre Interdisciplinari de Pensament (CIP).
Assignatures del curs 2 Tipus Període ECTS
Cultura Moderna Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 9
Dret de l'Empresa Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Gestió de l'Empresa Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Història Econòmica Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Matemàtiques Empresarials-1 Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Microeconomia Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Ètica Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Anàlisi Descriptiva de Dades Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Cultura Contemporània Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 9
Informàtica de Gestió Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Macroeconomia Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Pensament Social i Sociologia Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Segona Llengua de Negocis Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Assignatures del curs 3 Tipus Període ECTS
Comptabilitat Financera Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Entorn Econòmic de l'Empresa Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Grans Obres de la Història de l'art Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Literatura Comparada Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Mediterrani: Patrimoni Compartit Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Organització Industrial Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Transformació Digital de l'Empresa Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Geografia de les Regions del Món Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Comptabilitat de Costos Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Economia Espanyola Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Economia Mundial Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Gestió Financera Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Inferència Estadística Empresarial Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Treball de Recerca I Tipus: TF Període: Segon semestre ECTS: 3
Tècniques de Debat Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Assignatures del curs 4 Tipus Període ECTS
El Museu i el Seus Significats Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Estètica I Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Finances Corporatives Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Gèneres Literaris I Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Història i Teoria de la Música Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Tècniques Economètriques Directives Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Direcció d'Operacions Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Teoria de la Cultura Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Art Contemporani Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Ciència, Tecnologia i Societat Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Cultura Oriental Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Estètica II Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Gèneres Literaris II Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Història de les Idees Polítiques Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Teoria del Coneixement Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 21
Estudis d'Àrea III: Filosofia Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Treball de Recerca II Tipus: TF Període: Anual ECTS: 6
Assignatures del curs 5 Tipus Període ECTS
Business Consulting Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Comptabilitat Directiva Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Direcció Estratègica Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Direcció Logística i Distribució Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Direcció de Persones Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Fiscalitat de l'Empresa Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Màrqueting Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Treball de Fi de Grau Tipus: TF Període: Segon semestre ECTS: 9
Màrqueting Avançat Tipus: OB Període: Segon semestre, Segon semestre ECTS: 3
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

Beques i finançament