Introducció a l'Estadística Aplicada amb Stata

Tipus de programa
Seminaris,tallers,conferències
Durada
des del 17-01-2022 al 17-01-2022
Crèdits
0.5 ECTS
Preu
140,00€ / ECTS x 0.5 = 70,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2021-2022.
Horari
D'11.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 17.00 h
Llengua
Anglès
  • Inici
  • Pla d'estudis i equip docent
  • Requisits d'admissió

Objectius

Aquest mòdul està dirigit a presentar el programari Stata als i les estudiants i permetre’ls fer i interpretar diversos tipus de models de regressió utilitzant variables dependents contínues, ordinals i categòriques.

El curs l’impartirà el doctor Yannis Pierrakis.

Requisits

Els i les estudiants han de tenir alguns coneixements d’estadística bàsica. És un requisit que els i les estudiants tinguin accés a Stata (UIC Barcelona no proporcionarà l’accés a Stata).

Section

Pla d'estudis i assignatures 2021-2022

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Introducció a l'Estadística Aplicada amb Stata Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 0.5
  • ECTS: European Credit Transfer System
  • Període: període del calendari
  • (a): assignatures impartides en anglès

Requisits d'admissió

Inscripció del 15 de novembre del 2021 al 15 de gener del 2022. Admissió per ordre d’inscripció (40 places).