University Master’s Degree in Entrepreneurial Financing: Venture Capital and Private Equity - Official

Tipus de programa
Màsters oficials
Durada
2 semestres
Crèdits
60 ECTS
Preu
174,00€ / ECTS x 60 = 10.440,00€ (+ 480,00€ Drets d'inscripció). *Preus corresponents a l’any acadèmic 2023-2024.
Horari
De dilluns a divendres, de 15h a 21h
Idioma
Anglès
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament
 • Alumni Ambassadors

Raons per estudiar el Màster

 1. Màster Oficial Univeristari.
 2. Impartit 100% en anglès.
 3. Horari de dilluns a divendres de 15h a 21h (compatible amb estudiants internacionals que treballin pels matins).
 4. Es tracta d’un programa internacional.
 5. Gran enfocament pràctic:
 • 6 mesos de pràctiques en empreses.
 • Gran enfocament pràctic en els continguts.

Programa i assignatures

Primer semestre

 1. Venture Capital - Entrepreneurial Financing
 2. Entrepreneurship, Strategy & Business Modelling
 3. Technology, Innovation & Leadership
 4. Private Equity - Advanced Corporate Finance
 5. Portfolio Management 
 6. Impact Investment
 7. Marketing
 8. Venture Capital, Private Equity Law and Taxation 

Segon semestre

 1. Work placement in a company
 2. Final Master’s Degree Project

Presentació

En el context macroeconòmic actual les indústries del capital de risc i del capital d'inversió s'estan convertint cada vegada més en una alternativa de finançament de les empreses. En aquest sentit, el Master's Degree in Entrepreneurial Financing: Venture Capital and Private Equity et proporcionarà els coneixements necessaris sobre aquests models alternatius de finançament per a emprenedors.

A més a més, cursaràs els estudis a Barcelona, Clúster d'empreses emergents i una ciutat amb gran nombre d'entitats especialitzades tant en serveis de transacció i finances corporatives com de capital de risc i de capital d'inversió que estan donant suport i finançant el desenvolupament de noves empreses.

A UIC Barcelona volem fomentar l'esperit emprenedor i la creació d'empreses en a nostra societat amb aquest programa internacional impartit en anglès i amb un fort enfocament pràctic.

Objectius

 1. Identificar i quantificar riscos en l’àrea de serveis de transacció, mitjançant l’anàlisi de la posició de l’empresa i la identificació dels factors més importants.
 2. Millorar la teva formació i orientar la teva carrera professional en l’àrea del finançament empresarial, incrementant la teva ocupabilitat i les possibilitats de treballar en aquest sector.
 3. Desenvolupar capacitats i habilitats per poder desenvolupar la teva activitat en el sector del capital d’inversió i en empreses amb exposició als mercats internacionals.
 4. Dominar el cicle d’inversió en capital de risc a més de les tipologies i metodologies específiques en la modelització financera.
 5. Orientar-te a la creació d’una nova empresa o incrementar la capacitat intraemprenedora buscant nous models de negoci.

A qui es dirigeix

Aquest màster és per a tu si:

 • T’acabes de titular en el grau d’ADE o Enginyeria.
 • Ets un professional júnior.
 • Vols orientar la teva carrera a emprendre un nou negoci, desenvolupar un nou concepte o àrea de negoci dins de l’empresa.
 • Vols especialitzar-te en models alternatius de finançament per a emprenedors.

Oportunitats professionals

 • Fons de capital risc
 • Departaments de serveis de transacció i finançament empresarial en auditories i consultories financeres
 • Departaments de capital de risc i capital d’inversió en bancs d’inversió
 • Feina en empreses de consultoria estratègica i financera
 • Feina integrada en departaments de planificació, control o innovació

Acreditació acadèmica

University Master’s Degree in Entrepreneurial Financing: Venture Capital and Private Equity - Official

Section

Pla d'estudis i assignatures 2023-2024

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Capital Privat i Finances Corporatives Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Capital Risc - Finançament de l'Emprenedoria Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Emprenedoria, Estratègia i Models de Negoci Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Gestió de Riscos de la Cartera Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Inversions d'impacte Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Màrqueting per a Emprenedors Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Qüestions Legals i Fiscals Relatives al Capital Privat i al Capital Risc Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Tecnologia i Innovació Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Pràctiques Externes Tipus: PR Període: Segon semestre ECTS: 15
Treball Final de Màster Tipus: TF Període: Segon semestre ECTS: 15
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Requisits d'admissió

Documentació necessària

* Lliurar al Servei d’Informació i Admissions la documentació següent:

 1. Fotocòpia legalitzada original del títol universitari
 2. Fotocòpia legalitzada original del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris cursats
 3. Certificat emès per la universitat d’origen que indiqui que el títol faculta per realitzar estudis de postgrau al país on va ser expedit
 4. Dues fotografies de mida carnet
 5. Fotocòpia del passaport
 6. Curriculum vitae actualitzat
 7. Carta de motivació
 8. Fotocòpia autentificada d’altres títols universitaris, inclosos títols de postgrau
 9. Si l’idioma de procedència de la documentació no és l’espanyol, s’ha de presentar la traducció jurada original a l’espanyol del títol universitari i del certificat acadèmic
 10. Certificat de competència d’anglès o evidència d’habilitat en l’idioma

* Fer una entrevista personal, si cal.

Beques i finançament

Alumni Ambassadors