Cirurgia Avançada en Implantologia i Regeneració Òsea. Curs Teòric-Pràctic en Model Cadàver

Tipus de programa
Cursos d'especialització
Durada
des del 24-03-2023 al 25-03-2023
Crèdits
2 ECTS
Preu
1.550,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2022-2023.
Places
Limitada
Horari
De 9.00 h a 19.00 h
Idioma
Castellà (idioma secundari: anglès)
  • Inici
  • Programa
  • Requisits d'admissió

El tractament implantològic permet recuperar l’estètica i la funció de les dents perdudes i dels teixits que les envolten.

El coneixement de les tècniques implantològiques i periodontals avançades per augmentar la disponibilitat òssia i els teixits tous proporciona al clínic la capacitat, d’una banda, d’abordar els casos clínics més complexos i, de l’altra, de millorar notablement els resultats en tots els casos de l’entorn clínic més habitual. Per això el maneig de les tècniques esmentades s’ha tornat pràcticament indispensable. 

Objetius

L’objectiu del curs és proporcionar a odontòlegs i cirurgians maxil·lofacials les capacitats teòriques i, sobretot, pràctiques per dur a terme les tècniques de reconstrucció òssia, de teixits tous i de cirurgia implantològica més avançada.

Patrocina

Klockner

Coordinadors:

  • Dr. José Nart
  • Dr. Matteo Albertini 
Section

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Cirurgia Avançada en Implantologia i Regeneració Òsea. Curs Teòric-Pràctic en Model Cadàver Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
  • ECTS: European Credit Transfer System
  • Període: període del calendari
  • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

  • Dr. Jose Nart, Dr. Matteo Albertini, Dr. Gonzalo Blasi, Dr. Jaume Mestres, Dra. Mireia Martí, Dr. Vicente Platón.

Requisits d'admissió

  • Ser odontòleg o cirurgia maxil·lofacial. La prioritat d’accés serà segons l’ordre d’inscripció.