Grau en Odontologia (Spanish Programme)

Entre els 2 millors graus en el rànquing “El Mundo 2023"
Tipus de programa
Graus oficials
Durada
10 semestres
Crèdits
300 ECTS
Preu
282,00€ / ECTS x 60 = 16.920,00€* (1r curs 2024-2025). *Subjecte a revisió cada any. Consulta les condicions de pagament amb el nostre equip d’Admissions.
Places
120
Horari
Matí i tarda
Llengua
Català, castellà i algunes assignatures en anglès
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Pràctiques
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament
 • Preguntes freqüents
 • Mobilitat internacional
odontologia

Acreditació Acadèmica

 • Grau en Odontologia per la Universitat Internacional de Catalunya
Som gent amb passió, som odontòlegs

Prepara't per tenir més oportunitats

A UIC Barcelona som conscients que l'odontologia ha viscut canvis profunds en els últims anys. Seràs a l'avantguarda per poder treballar en:

 • Consulta d'odontologia pròpia
 • Atenció odontològica per compte d'altri o com a associat/ada
 • Xarxa sanitària pública
 • Centres hospitalaris privats amb servei d'odontologia
 • Assessorament en empreses dentals
 • Recerca en tots els camps de l'odontologia
 • Docència en universitats i centres especialitzats
docencia

Professors i odontòlegs en actiu

L'equip docent de la Facultat d'Odontologia està format per professors que combinen l'activitat docent amb l'exercici de la professió en centres especialitzats. Així mateix, tots ells desenvolupen una activitat investigadora important tant dins com fora de la universitat. El contacte directe amb la pràctica professional permet als nostres professors traslladar als alumnes una visió integral, multidisciplinària i humana de la realitat del sector.

Presentació

En el Grau en Odontologia de UIC Barcelona et formaràs com a un futur profesional capaç d'abordar amb criteri i habilitat tècnica la prevenció, el tractament i la rehabilitació de malalties bucodentals. La sòlida formació acadèmica que impartim es complementa amb una intensa preparació pràctica en la Clínica Universitària d'Odontologia des del primer curs.

Accedeix al coneixement de l'estructura i la funció bucodentales, la biomecànica de l'aparell dental normal i el patològic, i a les tècniques i els procediments més innovadors per al tractament d'aquestes afeccions.

El nostre pla d'estudis posa l'èmfasi en les ciències bàsiques. Creiem en una formació científica sòlida perquè afrontis els reptes pràctics abans de graduar-te. La Clínica Universitària d'Odontologia compta amb la tecnologia que requereix l'odontologia del segle XXI.

 

Objectius

Formem amb objectius. El Grau en Odontologia et proporciona:

 1. Capacitat per apreciar la necessitat del desenvolupament professional i la formació continuada al llarg de la vida.
 2. Capacitat per utilitzar amb eficiència els avanços en el coneixement i la tecnologia
 3. Valors per entendre el paper central del pacient en la presa de decisions terapèutiques.

A qui es dirigeix. Perfil de l'alumne

Si tens vocació de servei a la societat en els àmbits de la salut i les ciències, aquesta pot ser la teva professió encara que el perfil d'ingrés recomanat és el d'una persona amb formació prèvia a l'àrea de ciències de la salut.

Des de UIC Barcelona treballarem per potenciar totes aquestes habilitats:

 • Disciplina, memòria i dedicació
 • Agilitat en la presa de decisions
 • Qualitats psicològiques i empatia
 • Equilibri emocional
 • Interès per la investigació
 • Responsabilitat i observació
 • Treball en equip
 • Sensibilitat pel dolor aliè
 • Resiliència

Competències. Perfil de sortida

Una vegada finalitzis els teus estudis, hauràs adquirit les competències que necessites per exercir com a odontòleg.

Les competències les conformen coneixements, actituds, comportament i habilitats tècniques necessàries que, una vegada graduat, has de posseir per afrontar el conjunt complet de situacions que apareixeran en la pràctica professional general:

Professionalitat

Conducta profesional
Com a dentista, hauràs de tenir coneixement actualitzat i comprensió de les àmplies qüestions que afecten a la pràctica odontológica. Hauràs de ser competent en una extensa àrea d'habilitats: la recerca, investigació, anàlisi, solució de problemes, maneig de materials i instrumental, planificació, comunicació, coordinació i treball en equip, així com comprendre la seva rellevància en la pràctica odontológica.

 

Ètica i jurisprudència
Com a dentista hauràs de tenir coneixement i comprensió de les responsabilitats morals i ètiques involucrades en la prestació sanitària individual i comunitària, així com de les lleis vigents aplicables a la pràctica de l'odontologia.

Comunicació i habilitats personals

Com a dentista, hauràs de ser competent per establir una comunicació eficaç amb els pacients, familiars i afins, així com amb la resta de professionals de la salut involucrats en la teva atenció.

Coneixement bàsic, maneig de la informació i pensament crític

Com a odontòleg, hauràs de tenir suficient coneixement i comprensió de les ciències biomèdiques bàsiques, metgesses generals, tècniques i clíniques per així entendre les condicions normals i patològiques rellevants en odontologia. A més hauràs de ser competent per aplicar aquesta informació a situacions crítiques.

Recopilació de la informació clínica

Com a dentista, hauràs de ser competent per realitzar i registrar una història clínica general i de l'estat bucal i odontológico del pacient. Això inclourà informació biològica, mèdica, psicològica i social a fi de poder avaluar l'estat de salut bucal dels pacients a totes les edats. Hauràs de tenir la capacitat per efectuar un examen físic apropiat, interpretar les troballes clíniques i demandar les proves diagnòstiques complementàries que creguis pertinents.

Diagnòstic i planificació del tractament

Com a dentista, hauràs de ser competent en la presa de decisions, el raonament i la realització de judicis clínics, encaminats a poder desenvolupar un diagnòstic diferencial, provisional o definitiu, del procés nosológico incloent la interpretació de la història clínica i les dades obtingudes en els exàmens clínics, radiogràfics o un altre tipus de proves diagnòstiques. Hauràs de tenir la capacitat per formular diagnòstics i plans de tractaments per a pacients de totes les edats i condicions.

Establiment i manteniment de la salut bucal

Una vegada t'hagis graduat, hauràs de ser competent per:

 1. Educar als pacients i realitzar una assistència primària completa en pacients de totes les edats i condicions; el que emfatitza els actuals conceptes de prevenció i tractament de les malalties bucals i sosté la necessitat del manteniment de la salut sistémica i bucal.
 2. Diagnosticar i tractar les malalties i alteracions de la mucosa oral, ossos maxil·lars i glàndules salivals més freqüents en els pacients de totes les edats i condicions.
 3. Tractar aquelles alteracions o malalties que requereixin tècniques quirúrgiques senzilles dels teixits durs i tous en els pacients de totes les edats i condicions.
 4. Tractar les malalties periodontales dels pacients de totes les edats i condicions.
 5. Tractar la patologia dentaria cariógena i no cariógena, incloent la patologia pulpar i perirradicular en els pacients de totes les edats i condicions.
 6. Restaurar o reposar les dents amb l'objecte de proporcionar-los una forma, funció i estètica acceptables en els pacients de totes les edats i condicions.
 7. Tractar de forma limitada les maloclusions en la dentició primària, mixta o permanent, en pacients de totes les edats i condicions.
 8. Emprar les tècniques adequades per controlar i tractar el dolor oro-facial i l'ansietat associada al tractament odontológic en pacients de totes les edats i condicions.
 9. Prevenir i tractar de forma efectiva la majoria de situacions d'urgència mèdica i dental que es poden donar associades a la pràctica de l'odontologia, en pacients de totes les edats i condicions.
 10. Realitzar un tractament multidisciplinari, seqüencial i integrat, de complexitat limitada, en pacients de totes les edats i condicions.
Promoció de la salut

Una vegada graduat, hauràs de ser competent en la consecució del màxim nivell de salut bucal possible a nivell individual i comunitari.

Acreditació acadèmica

Graduat o Graduada en Odontologia per la Universitat Internacional de Catalunya.

Pla d'estudis i assignatures 2023-2024

Assignatures del curs 1 Type Període ECTS
Antropologia * Type: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Biologia Humana 1 Type: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Biologia Humana 2 Type: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Estructura i Funció de Cap i Coll Type: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Estructura i Funció del Cos Humà Type: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Anglès per a Odontologia 1 Type: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Comunicació i Psicologia Type: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Epidemiologia i Estadística Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Estructura i Funció Dental Type: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Microbiologia i Immunologia Type: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Aula d'ètica Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
*Aquesta assignatura forma part del pla d'estudis del Centre Interdisciplinari de Pensament (CIP).
Assignatures del curs 2 Type Període ECTS
Farmacologia Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Introducció Clínica Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Materials Odontològics Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Odontologia Preventiva 1 Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Patologia Dentària Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Patologia Medicoquirúrgica General 1 Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Anatomia Patològica General Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 1
Anestèsia en Odontologia Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Bioètica Aplicada Type: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Oclusió Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Odontologia Preventiva 2 Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
Operatòria Dental Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Patologia Medicoquirúrgica General 2 Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Periodòncia Bàsica Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Salut Pública Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 1
Assignatures del curs 3 Type Període ECTS
Disfunció del Sistema Masticatori Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Endodòncia Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Odontopediatria 1 Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 5
Ortodòncia 1 Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 7
Patologia Medicoquirúrgica Oral 1 Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Prostodòncia 1 Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Introducció Clínica Restauradora Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Medicina Oral i Maxil·lofacial Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Odontopediatria 2 Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Ortodòncia 2 Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Periodòncia Avançada Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Prostodòncia 2 Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Assignatures del curs 4 Type Període ECTS
Anglès per a Odontologia 2 Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Clínica Restauradora Dental 1 Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Odontopediatria 3 Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Ortodòncia 3 Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Patologia Medicoquirúrgica Oral 2 Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Prostodòncia 3 Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Seminari Periodòncia 1 Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Clínica Restauradora Dental 2 Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Materials Odontològics Avançats Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Pràctiques Clíniques Voluntàries d'estiu en Odontologia Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Pràctiques Clíniques Voluntàries en Odontologia - Dissabtes Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Patologia Medicoquirúrgica Oral 3 Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Prostodòncia 4 Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Traumatologia Dental Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Assignatures del curs 5 Type Període ECTS
Anglès per a Odontologia 3 Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Clínica Integrada Type: PR Període: Primer semestre ECTS: 12
Gerodontologia Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Memòria Fi de Grau Type: TF Període: Primer semestre ECTS: 3
Odontologia Legal i Forense Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Odontopediatria 4 Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Ortodòncia 4 Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Clínica Integrada Type: PR Període: Segon semestre ECTS: 12
Director Instal·lacions de Radiodiagnòstic Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Exposició Fi de Grau Type: TF Període: Segon semestre ECTS: 3
Odontologia Comunitària Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Odontologia en Pacients Especials Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Seminari Periodòncia 2 Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Cirurgia Multidisciplinar Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Estètica Dental Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Gestió Sanitària Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Història de l'odontologia Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Implanto-Pròtesi Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Odontologia Social Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Otorinolaringologia per a Odontòlegs Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Presa de Decisions en Endodòncia Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

Pràctiques

T'oferim dos convenis que tenen com a objectiu fonamental la teva formació pràctica en el camp de l'odontologia. Apliquem els coneixements teòrics als centres depenents de la Fundació Catalònia i de l'Institut Català de la Salut.

 1. Conveni de pràctiques curriculars i de cooperació educativa entre la Facultat d'Odontologia i la Fundació Privada Pro Persones amb Disminució Psíquica Catalònia.
 2. Conveni de pràctiques curriculars i de cooperació educativa entre la Facultat d'Odontologia i l'Institut Català de la Salut.

Objectius

Realitzaràs les teves pràctiques clíniques externes en la Clínica Universitària d'Odontologia. En elles projectaràs tots els teus coneixements teòrics i tècnics i les habilitats en els tractaments que realitzis amb els pacients. En la Clínica Universitària d'Odontologia et prepararàs per afrontar els reptes de la professió que exerciràs en un futur proper i les realitats d'un sector en constant evolució.

En les pràctiques clíniques externes hauràs d’aconseguir realitzar els tractaments que exigeix cada matèria, seguits molt d'a prop no solament pels instructors i professors, sinó també pel personal auxiliar de la clínica i els pacients.

Simularem la pràctica mèdica i el funcionament propi d'una clínica odontológica perquè adquireixis els hàbits de relació amb el pacient, tot el personal clínic i els col·laboradors (higienistas, personal auxiliar de clínica, tècnics dentals i proveïdors).

L'estada en la clínica t'aportarà, a més un altre tipus de coneixements, valors que neixen del tracte humà. A partir de la teva estada en la clínica, hauràs de sensibilitzar-te i adaptar-te al tracte amb tot tipus de pacients (adults i nens).

Les pràctiques tenen com a objectiu que:

 • Desenvolupis les qualitats personals: paciència, delicadesa, amabilitat, empatia, etc. Cadascuna d'elles et permetran posar-te en la pell del pacient i realitzar-li el tractament més adeqüeu.
 • Aprenguis del teu entorn. El personal de la Clínica Universitària d'Odontologia exerceix la seva funció assistencial i és també un referent docent per a tu. T'aportarà coneixements molt pràctics per a la teva futura vida laboral:
  • Gestió de l'agenda de la clínica
  • Elaboració de pressupostos
  • Gestió de queixes del pacient
  • Gestió de llistes d'espera (screenings, revisions, interconsultas)
  • Procés de neteja i esterilització dels instrumentals
  • Possibilitat de treballar amb materials de diferents cases comercials
  • Tracte, ús i gestió adequats del material aprofitant al màxim els recursos materials
  • Disposició de la més alta i nova tecnologia odontológica
  • Disposició d'instal·lacions modernes i adequades per a la realització de les pràctiques clíniques i de laboratori

La Clínica Universitària et permetrà realitzar les pràctiques clíniques voluntàries tant en els períodes acadèmics com en els vacacionals, per ampliar els teus coneixements i continuar l'itinerari Pràcticum en el qual et trobis.

Gràcies als convenis signats per la Facultat d'Odontologia, la Clínica Universitària té en marxa diferents estudis científics amb pacients, prèviament autoritzats per la Comissió Ètica corresponent. Els seus resultats són publicats amb posterioritat per al seu seguiment donis de les labors d'investigació i docència.

Funcionament

Durant els teus primers anys, les pràctiques t'ajudaran a introduir-te en la relació odontòleg-pacient. Això està potenciat per la inclusió en el currículum d'assignatures d'orientació humanística i psicològica, i també per l'estreta col·laboració dels professionals en actiu.

Per a les pràctiques externes en la Clínica Universitària d'Odontologia, comptaràs amb instructors de clínica, tots ells odontòlegs de professió que exerciran tutories constants amb tu.

Aquestes pràctiques seran obligatòries per a tu i per a tots els alumnes.

Assignatures vinculades a les pràctiques:

 • Introducció Clínica
 • Periodoncia Bàsica
 • Odontologia Preventiva II
 • Periodoncia Avançada
 • Odontopediatría I, II, III, IV
 • Ortodòncia I, II, III, IV
 • Prostodoncia I, II, III, IV
 • Disfunció del sistema masticatorio
 • Introducció clínica restauradora
 • Clínica Restauradora dental I, II
 • Traumatologia
 • Seminari periodoncia I, II
 • Clínica Integrada
 • Odontologia en pacients especials
 • Gerodontología

Normativa

Durant la realització de les pràctiques, hauràs d'adaptar-te a la normativa que regeix el funcionament de la Clínica Universitària d'Odontologia:

 1. Hauràs de portar sempre l'uniforme reglamentari (pijama clínic) per al programa d'Endodòncia. Ho rebràs a l'inici del primer curs i haurà d'estar net i complet.
 2. Durant l'horari destinat a pràctiques clíniques, hauràs d'estar en la Clínica Universitària d'Odontologia, amb independència de la presència o no del pacient planificat. En absència de pacients programats podràs assistir a altres companys, a alumnes de pregrau o a pacients no programats, seguint les indicacions del professor responsable.
 3. Hauràs de treballar sempre amb guants, una mascarilla que cobreixi el teu nas i la boca, i ulleres de protecció.
 4. Abans de realitzar cada tractament comprovaràs les dades de la història clínica i del tractament a realitzar.
 5. Recolliràs en el magatzem el material i instrumental necessari per a la realització del tractament programat.
 6. Advertiràs en recepció de la teva arribada a la clínica i acompanyaràs als pacients des d'i fins a recepció en arribar i en completar el tractament.
 7. Durant l'horari previst per a la realització de pràctiques clíniques, acataràs les decisions del professor respecte a quin pacient atendre, quin tractament realitzar a cada pacient i com dur-ho a terme. No obstant això, de cara al correcte funcionament de la clínica –fonamental per al desenvolupament del programa– el criteri del professor responsable haurà de prevaler en cas de desacord entre el teu criteri i el d'un professor (sense que això impedeixi un debat posterior).
 8. Abans d'acomiadar al pacient faràs constar en la història el tractament realitzat, les consideracions que siguin necessàries i com haurà de seguir el tractament. En cas de precisar més visites amb tu o amb la teva àrea, es programarà per facilitar l'organització en recepció. En cas d'haver de derivar al pacient a una altra àrea o retornar-ho a la clínica de pregrau, s'informarà d'això, també per escrit, en recepció.
 9. En cap cas, sense excepció, podràs quedar-te amb documents de la història clínica una vegada conclosa la sessió de tractament. En cas de necessitar l'accés a alguna informació, hauràs de fer còpies amb l'autorització del professor responsable.
 10. En completar el tractament, retornaràs el material i instrumental en les condicions que s'indiquin en cada cas.
 11. En cas d'avaria en algun instrument o equipament de la clínica, hauràs d'informar a la persona responsable abans de finalitzar la pràctica.
 12. En cas de no poder assistir a les pràctiques clíniques, hauràs d'advertir d'això al professor responsable i a la recepció de la clínica, amb tres setmanes d'antelació. Hauràs de justificar –preferiblement abans, i en tot cas després– els motius de la no assistència.
 13. En general, atendràs a qualsevol normativa que marqui la gerència de la Clínica Universitària d'Odontologia al llarg del període de formació.

El no respecte a les normes de funcionament de la Clínica Universitària d'Odontologia pot comportar la prohibició d'accés a ella, la qual cosa impediria el compliment de les pràctiques clíniques, imprescindibles per completar el programa.

Sortides professionals

Amb el Grau d'Odontologia de UIC Barcelona tindràs sortides professionals en tres grans àmbits:

Sanitat
 • Consulta d’odontologia pròpia
 • Atenció odontològica en clíniques per compte aliè o com a associat
 • Xarxa sanitària pública
 • Centres hospitalaris privats amb servei d’odontologia
Docència
 • Universitats
 • Centres especialitzats
 • Cicles formatius en Formació Professional
Recerca
 • Odontologia
 • Ortodòncia
 • Implantologia
 • Estètica bucodental

Requisits d'admissió

Beques i finançament

Preguntes freqüents

Mobilitat internacional

Estudia temporalment a l'estranger

Com a alumne d’aquest grau pots cursar una part dels teus estudis o fer les pràctiques a l’estranger, amb reconeixement acadèmic.

Participa durant un semestre en una de les universitats sòcies de la teva facultat, o busca una empresa a l'estranger on realitzar les teves pràctiques. A més a més, també pots:

 • Participar durant l’estiu a les Berkeley Summer Sessions (activitat extra curricular), la millor universitat pública del món.

Per saber tot el que has de fer abans, durant i després de la mobilitat, consulta aquí la secció “Estudia a l’estranger” i descarrega’t aquí tota la documentació específica de la teva facultat:

Estudia amb nosaltres

Estudia temporalment amb nosaltres

Si ets estudiant a una altra universitat d'Espanya, o d'un altre país, pots venir a fer una estada de mobilitat a UIC Barcelona durant un semestre o un any acadèmic.

Per saber tot el que has de fer abans, durant i després de la mobilitat, consulta aquí la secció “Estudia a UIC Barcelona” i descarrega’t aquí tota la documentació específica de la teva facultat: