Máster en Estética Dental Online

Tipus de programa
Màsters propis
Durada
2 anys acadèmics
Crèdits
120 ECTS
Preu
15.540,00€ * (1r curs 2022-2023) *Subjecte a revisió cada any.
Places
Limitada
Campus
Online
Idioma
Castellà (idioma secundari: anglès)
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament

Perfil d'ingrés

Titulats en:

 • Odontologia
 • Medicina: ser especialista en Estomatologia

Objectius

L’objectiu general del programa és formar l’alumnat en els conceptes de la restauració dental. Per a això s’intentarà assolir els objectius específics següents:

 1. Conèixer en profunditat l’anatomia i fisiologia de l’òrgan dentari.
 2. Distingir les diferents patologies que afecten l’òrgan dentari i establir-ne l’etiopatogènia.
 3. Conèixer les propietats dels diferents materials utilitzats en la restauració dental.
 4. Conèixer en profunditat les bases de l’adhesió dental a diferents teixits i materials.
 5. Conèixer les bases del diagnòstic estètic.
 6. Aprendre a utilitzar les tècniques d’elaboració de restauracions al laboratori.
 7. Aprendre a utilitzar les últimes tècniques CAD-CAM en pròtesis i restauració dental.
 8. Conèixer i utilitzar les diferents tècniques clíniques d’operatòria dental directa i indirecta.
 9. Establir criteris de selecció de casos i planificació de tractaments de restauració dental.
 10. Conèixer les propietats dels diferents materials utilitzats en pròtesis sobre implants.
 11. Establir criteris de selecció de casos i planificació de tractaments de pròtesis sobre implants.
 12. Aprendre a utilitzar els sistemes de formació i informació sobre restauració dental.
 13. Conèixer les bases de l’emblanquiment dental i aprendre a utilitzar les tècniques clíniques i ambulatòries.
 14. Relacionar la restauració dental amb l’ortodòncia dental de cara al tractament integrat del pacient.
 15. Relacionar la restauració dental amb la periodòncia de cara al tractament integrat del pacient.
 16. Distingir les diferents patologies que afecten l’articulació temporomandibular i establir-ne l’etiopatogènia.
 17. Introduir-se en la investigació en restauració dental.

Presentació

Presentació

Les noves tecnologies fan possible comunicar-se a distància amb una facilitat impensable fins fa no gaire. L’aprofitament d’aquests recursos permet que gran part de les tasques de formació d’un programa de tercer cicle es puguin dur a terme a distància, sense necessitat de contacte físic directe.

Aquest programa busca permetre l’accés a formació després del grau de màxim nivell per a persones que no tinguin possibilitat física de desplaçar-se durant dos anys a un centre universitari allunyat, però que, en canvi, puguin invertir el temps i la dedicació necessaris per assolir els objectius que planteja aquesta formació.

La peculiaritat de l’odontologia contínua, no obstant això, exigeix un mínim de presencialitat a UIC Barcelona, que es programa de manera personalitzada per a cada alumne i busca el mínim trastorn en la seva vida familiar i/o laboral.

El desenvolupament del programa exigeix una dedicació mínima de dues hores diàries més el temps de treball el cap de setmana. El sistema de comunicació és per videoconferència amb sistema Collaborate, i les sessions amb el professorat són dues vegades per setmana pel mètode del seminari. 

Material i instruments necessaris

A l’inici del curs, l’alumnat ha de disposar del material següent:

 • Càmera fotogràfica rèflex digital, objectiu macro 60 a 120 mm, flaix anular (necessari, optatiu de punts). Càmeres aconsellades: Canon 400D o Nikon D80 o Nikon D100.
 • Articulador semiajustable ARTEX (o similar).
 • Lupes de magnificació: 2,5x com a mínim.
 • Turbina, adaptador,* micromotor, contraangle i peça de mà.
 • Ordinador personal, preferiblement portàtil.
 • Enceradora elèctrica
 • Caixa operatòria.** 

* En el cas de l’adaptador, cal confirmar el model i la compatibilitat.

** S’ha de consultar. 

En cas que no disposeu del material que es detalla a continuació, és millor esperar que comenci el màster per unificar les compres.

 

Per accedir a la Clínica Universitària d’Odontologia (CUO), l’estudiant haurà de portar:

— Pantalla facial de protecció personal

— Ulleres de protecció total, excepte en el cas de portar ulleres correctores o lupes d’augment. En aquest cas, no serà necessari les ulleres de protecció total. Tota la resta de material de protecció especial, ho facilitarà la clínica.

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Anatomia Dental Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Bases de la Adhesió Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Bases del Diagnòstic Estètic Tipus: OB Període: Anual ECTS: 7
Cariologia y Preventiva Dental Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Diploma d'Estètica Dental Tipus: OB Període: Anual ECTS: 3
Introducció al Laboratori Protèsic Tipus: OB Període: Anual ECTS: 7
Operatòria Directa i Indirecta Tipus: OB Període: Anual ECTS: 9
Planificació Casos Clínics I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 8
Pròtesi CAD-CAM Tipus: OB Període: Anual ECTS: 5
Revisió Bibliogràfica Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Sessió Clínica de Restauració Dental I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 5
Assignatures del curs 2 Tipus Període ECTS
ATM Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Blanquejament Dental Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Ortodòncia i Estètica Dental Tipus: OB Període: Anual ECTS: 11
Periodòncia i Estètica Dental Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Planificació Casos Clínics II Tipus: OB Període: Anual ECTS: 10
Planificació de Pròtesis sobre Implants Tipus: OB Període: Anual ECTS: 9
Pròtesi sobre Implants Tipus: OB Període: Anual ECTS: 9
Sessió Clínica de Restauració Dental II Tipus: OB Període: Anual ECTS: 9
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Requisits d'admissió

Sol·licitud d'admissió

Si estàs interessat a cursar un màster oficial, has de seguir els passos següents:

 1. Emplenar el full d'inscripció que has de sol·licitar a infodonto@uic.es.

 2. Lliurar o enviar per correu postal a la Facultat d'Odontologia la documentació necessària.

Procés d'admissió

Entrevista personal: L’entrevista personal es durà a terme amb el director i el coordinador del Màster. Es valoraran els mèrits acadèmics, la capacitat de treball en equip i l’experiència professional.

Documentació necessària

 1. Full de preinscripció degudament emplenat.
 2. Còpia compulsada del títol de la llicenciatura corresponent (amb compulsa original).*
 3. Certificat acadèmic de les qualificacions (original o fotocòpia compulsada).*
 4. Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) o del passaport.
 5. Abonament mitjançant una transferència bancària de 90 €** i enviament del comprovant de pagament (excepte antics alumnes de llicenciatura de UIC Barcelona).
 6. Curriculum vitae.
 7. Carta o cartes de recomanació (és recomanable, no obligatori).

*L’alumnat de fora de la Unió Europea ha de tenir compulsades tant les qualificacions com el títol de la llicenciatura per via diplomàtica o han de portar la postil·la de l'Haia (no es requereix un títol homologat).

Els candidats de l’últim curs de carrera han d’aportar la llista de qualificacions que tinguin fins a la data de la inscripció.

**No reemborsables en concepte de despeses de gestió.

Per enviar a: 

Sra. Cristina Junquera

Sra. Paola Lago
infodonto@uic.es
Facultat d'Odontologia
Universitat Internacional de Catalunya
Edifici Hospital Universitari General de Catalunya
Josep Trueta, s/n
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Espanya

Beques i finançament

Descomptes

5 % de descompte per a membres d’Alumni.