Màster Online en Gerodontologia, Pacients Especials i Medicina Oral

Tipus de programa
Màsters propis
Durada
1 any acadèmic
Crèdits
60 ECTS
Preu
6.513,00€ * (1r curs 2022-2023) *Subjecte a revisió cada any.
Places
Limitada
Idioma
Castellà (idioma secundari: anglès)
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament

Objectius del curs

Aquest programa de màster en línia pretén aconseguir que l’alumne adquireixi els coneixements necessaris per poder dur a terme tot tipus de tractaments odontològics en pacients amb patologies mèdiques complexes, malalties sistèmiques amb repercussió odontològica, polimedicats, pacients ancians, pacients discapacitats siguin o no col·laboradors, així com saber valorar i identificar tota mena de lesions orals, ja sigui en el gabinet odontològic, en institucions tancades o en un ambient hospitalari. Tot això amb l’adquisició de coneixements i habilitats en les tècniques de maneig d’aquests pacients com són les tècniques de sedació conscient en gabinet dental o en ambient hospitalari sota anestèsia general.

Presentació

Presentació del curs

Molts pacients que acudeixen a la consulta per rebre tractament dental presenten una edat avançada, malalties sistèmiques que n’exigeixen un coneixement exacte i de les implicacions i interaccions que tenen en l’àrea odontològica, patologies cardiovasculars, immunològiques, endocrines o metabòliques que han de ser conegudes per l’odontòleg per fer correctament els tractaments de manera segura, tant per al pacient com per a l’odontòleg. Així mateix, les persones amb algun tipus de discapacitat presenten reptes complexos i difícils de resoldre per a la professió. A això, s’hi suma l’aparició de lesions orals secundàries a la presa de certs medicaments, interaccions entre aquests o manifestacions orals de malalties sistèmiques subjacents. Tots aquests casos els considerem pacients especials.

En l’actualitat, la formació acadèmica en el cas del grau, se circumscriu a conceptes merament teòrics i a una pràctica clínica reduïda a persones grans amb poc risc. Els pacients amb compromís mèdic important, amb discapacitats psíquiques i no col·laboradors generen una patologia que l’alumne de grau, a causa de la seva inexperiència, no és capaç de manejar amb soltesa. Les tècniques, materials i procediments en aquests pacients són substancialment diferents, no s’atenen en programes convencionals i generen possibilitats de promoure la recerca. Les recomanacions del Council of European Dentist en la directiva de 19 de novembre de 2010 recomanen la inclusió de la Gerodontologia en els plans d’estudi de les universitats i coincideixen amb l’European College of Gerodontology en la necessitat de promoure la formació postgraduada així com línies de recerca en la matèria.

Quin màster hi ha a escala internacional? A Espanya no hi ha cap màster específic en Gerodontologia i només hi ha un Màster en Odontologia Hospitalària i Pacients Especials a València i un altre a Sevilla, un màster propi a la Universitat de Santiago sobre pacients amb patologies sistèmiques i una titulació d’expert en odontologia hospitalària i pacients especials a Oviedo.

Així doncs, la manca de professionals formats en aquesta àrea i la demanda procedent de centres especialitzats i hospitals només es poden atendre des de la perspectiva de màsters amb aquestes característiques.

Requisits d'admissió

Procés d’admissió

Entrevista personal: l’entrevista personal es durà a terme amb el director i els coordinadors del Màster. Es valoraran els mèrits acadèmics, la capacitat de treball en equip i l’experiència professional.

Proves d'admissió

Les proves d’admissió consisteixen en una valoració ponderada de l’expedient acadèmic, del perfil personal i de les motivacions i aptituds mitjançant una entrevista personal.

Sol·licitud d'admissió

Si estàs interessat a cursar un màster oficial, has de seguir els passos següents:

 1. Emplenar el full d'inscripció que has de sol·licitar a infodonto@uic.es.

 2. Lliurar o enviar per correu postal a la Facultat d'Odontologia la documentació necessària.

Documentació necessària per a la inscripció

 • Full de preinscripció degudament conformat.

 • Còpia compulsada del títol de la llicenciatura corresponent (amb compulsa original)*.
 • 1 certificat acadèmic de les qualificacions (original o fotocòpia compulsada)*.
 • 1 fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI) o del passaport.
 • Abonament mitjançant transferència bancària de 90 €** i enviament del comprovant de pagament (excepte antics alumnes Llicenciatura UIC).
 • Curriculum vitae amb cursos i conferències als quals hagi assistit.
 • Carta/es de recomanació (recomanable, no obligatori). 

*Per a alumnes de fora de la Unió Europea, tant les qualificacions com el títol de la llicenciatura han d’estar compulsats per via diplomàtica o han de portar la postil·la de l’Haia. (No es requereix títol homologat).

Els candidats d’últim curs de carrera han d’aportar llistat de qualificacions de les quals disposin fins a la data de la inscripció.

**No reemborsables en concepte de despeses de gestió

Per enviar a:
Sra. Cristina Junquera

Sra. Paola Lago
infodonto@uic.es
Facultat d’Odontologia Universitat Internacional de Catalunya
Edifici Hospital General
C/ Josep Trueta, s/n 08195
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Beques i finançament

Descomptes

5 % de descompte per a membres d’Alumni.