Máster en Odontopediatría Integral y Hospitalaria Online

Tipus de programa
Màsters propis
Durada
2 anys acadèmics
Crèdits
120 ECTS
Preu
13.940,00€ * (1r curs 2022-2023) *Subjecte a revisió cada any.
Places
Limitada
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament

Perfil d'ingrés

Titulats en:

 • Odontologia
 • Medicina: cal ser especialista en Estomatologia

Objectius

Àrea afectiva
 1. Tracte de confiança i col·laboració amb el professorat.
 2. Actitud favorable i capacitat per treballar en equip.
 3. Actitud crítica davant les novetats d’informació odontopediàtrica per detectar el que és objectiu i científic.
 4. Foment de la importància de l’atenció odontopediàtrica.
 5. Actitud adequada davant dels pacients infantils que s’han de tractar.
 6. Adquisició d’una ètica professional per a la pràctica d’aquesta especialitat. 
Àrea cognoscitiva
 1. Obtenir els coneixements necessaris per poder diagnosticar i proposar un pla de tractament i un pla preventiu d’odontopediatria.
 2. Conèixer les tècniques de terapèutica dental conservadora i quirúrgica en el pacient pediàtric.
 3. Conèixer les tècniques de gestió de conducta del pacient pediàtric a la consulta.
 4. Conèixer els principis que regeixen l’administració de fàrmacs en odontopediatria, així com les seves indicacions i la manera d’utilitzar-los.
 5. Saber la manera d’actuar davant les urgències que es poden produir en pacients infantils.
 6. Saber actuar davant la resta de situacions que es puguin produir en casos amb pacients infantils.
Àrea psicomotriu i audiovisual
 1. Practicar en el pacient les tècniques de diagnòstic, prevenció i els diferents tractaments.
 2. Integrar a la pràctica clínica diària sistemes de fotografia digital i programes informàtics per presentar els casos clínics i per fer-ne el seguiment. 
 3. Integrar-se en la comunitat científica odontopediàtrica i participar activament en cursos, congressos i a la reunió anual de la Societat Espanyola d’Odontopediatria (SEOP).
 4. Pràctica docent preclínica i teòrica en col·laboració amb el professorat del Màster i amb l’alumnat del Grau en Odontologia.

Presentació

Presentació del curs

La salut oral dels lactants, els infants i els adolescents influeix en la salut general de la població infantil i, en un futur, de la població adulta. Per tant, és important que hi hagi odontòlegs preparats per prevenir i solucionar els problemes orals més freqüents entre la població pediàtrica.

A la Universitat Internacional de Catalunya formem professionals amb un objectiu clar: que es converteixin en especialistes del diagnòstic, la prevenció i la solució dels problemes orals més freqüents entre la població pediàtrica, amb el complement de l’aprenentatge teòric i pràctic.

El Màster en Odontopediatria Integral i Hospitalària en Línia se centra en els nous avenços tecnològics aplicats a les teràpies per millorar la salut del pacient. La cirurgia, l’ortodòncia interceptiva i la gestió de conducta formen part del programa docent i completen, així, el tractament integral del pacient. 

Material

El Màster en Odontopediatria és un programa amb una càrrega important de treball clínic. És obligatori disposar del material que es detalla a continuació per un funcionament òptim del curs.

Per accedir al Màster, l’alumnat ha de portar:

 1. Càmera fotogràfica digital, amb objectiu macro i flaix anular.
 2. Ordinador portàtil (PC o Mac).
 3. Material rotatori: turbina i adaptador tipus Midwest (M4) 4 sortides,* contraangle, peça de mà i micromotor.

*En el cas de l’adaptador, cal confirmar-ne el model i la compatibilitat.

Per accedir a la Clínica Universitària d’Odontologia (CUO), l’estudiant haurà de portar:

 1. Pantalla facial de protecció personal
 2. Ulleres de protecció total, excepte en el cas de portar ulleres correctores o lupes d’augment. En aquest cas, no serà necessari les ulleres de protecció total. Tota la resta de material de protecció especial, ho facilitarà la clínica.

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Clínica I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 12
Mètode del Cas I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 9
Protocol de Recerca (Transv. Rec.) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 8
Pràctica Preclínica Tipus: OB Període: Anual ECTS: 5
Recerca en Odontopediatria I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 9
Seminari Teòric I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 17
Assignatures del curs 2 Tipus Període ECTS
Clínica II Tipus: OB Període: Anual ECTS: 15
Mètode del Cas II Tipus: OB Període: Anual ECTS: 10
Recerca en Odontopediatria II Tipus: OB Període: Anual ECTS: 12
Seminari Teòric II Tipus: OB Període: Anual ECTS: 16
Treball Fi de Màster (Transv. Rec.) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 7
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Requisits d'admissió

Procés d’admissió

 1. Entrevista personal: l’entrevista personal es durà a terme amb el director i la coordinadora del Màster. Es valoraran els mèrits acadèmics, la capacitat de treball en equip i l’experiència professional.
 2. Test psicotècnic: el test psicotècnic tindrà una durada aproximada d’entre 20 i 30 minuts. Es farà per apreciar les capacitats i aptituds de cada candidat.

Documentació necessària per a la inscripció

 1. Full de preinscripció degudament emplenat.
 2. Còpia compulsada del títol de la llicenciatura corresponent (amb compulsa original).*
 3. Certificat acadèmic de les qualificacions (original o fotocòpia compulsada).*
 4. Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) o del passaport.
 5. Abonament mitjançant una transferència bancària de 90 €** i enviament del comprovant de pagament (excepte antics alumnes de llicenciatura de UIC Barcelona).
 6. Curriculum vitae.
 7. Carta o cartes de recomanació (és recomanable, no obligatori).

*L’alumnat de fora de la Unió Europea ha de tenir compulsades tant les qualificacions com el títol de la llicenciatura per via diplomàtica o han de portar la postil·la de l'Haia (no es requereix un títol homologat).

Els candidats de l’últim curs de carrera han d’aportar la llista de qualificacions que tinguin fins a la data de la inscripció.

**No reemborsables en concepte de despeses de gestió.

Per enviar a: 

Sra. Cristina Junquera

Sra. Paola Lago

infodonto@uic.es

Facultat d’Odontologia

Universitat Internacional de Catalunya

Edifici Hospital General

C/ Josep Trueta, s/n

08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Espanya

Beques i finançament

Descomptes

5 % de descompte per a membres d’Alumni.