Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial

Tipus de programa
Màsters propis
Durada
3 anys acadèmics
Crèdits
180 ECTS
Preu
27.310,00€ * (1r curs 2022-2023) *Subjecte a revisió cada any.
Places
Limitada
Idioma
Castellà (idioma secundari: anglès)
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament

Objectius

L’objectiu general del programa és formar dentistes perquè siguin especialistes en ortodòncia amb una formació teòrica àmplia i sòlida, i amb una experiència clínica adequada en els diferents mètodes de tractament.

 

Els objectius específics són: la formació per treballar en equips interdisciplinaris amb altres professionals de l’odontologia o de les ciències de la salut i la formació, el desenvolupament i l’aplicació d’una actitud científica.

Presentació

El Màster en Ortodòncia i Ortopèdia Dentofacial de la Universitat Internacional de Catalunya està acreditat per la Network of Erasmus Based European Orthodontic Postgraduate Programs (NEBEOP), que depèn de la Societat Europea d’Ortodòncia (EOS). 

La formació teòrica es desenvoluparà fonamentalment a través d’un sistema de tutories, seminaris i classes teòriques que dirigirà o impartirà el professorat. L’alumnat haurà d’assistir a aquestes activitats, participar-hi i fer els treballs corresponents sobre les diferents matèries que se li assignin.

La formació pràctica té tres nivells:

Laboratori: confecció de l’aparell ortodòntic.

Preclínica: adquisició d’habilitats i tècniques pròpies dels tractaments d’ortodòncia abans de tractar els pacients.

Clínica: tractament dels pacients a la Clínica Universitària d’Odontologia.

Material

A l’inici del curs l’alumnat ha de disposar del següent: 

 1. Càmera fotogràfica digital. Recomanable rèflex: Canon EOS, Nikon 70D.
 2. Separadors de llavis per a fotos. Miralls per a fotografies intraorals.
 3. Ordinador portàtil amb capacitat per treballar amb fotografies i vídeos.
 4. Articulador: SAM3+ arc facial i arc de transferència de l’articulador SAM.
 5. Plantilles de traçats de casa UNITEK.
 6. Regla, transportador, peu de rei, llapis de 0,5 mm, rotulador indeleble, llapis d’arcs.
 7. Alicates: d’angle AEZ o ETM, de tres puntes AEZ o ETM, de tall gruixut (de ferreteria), tweed (tipus O’Brian), d’arc edgewise (2) AEZ o ETM, Nance AEZ o ETM, de tall distal, talla lligadures, de Wiengart de punta corba i fina. Pinces de mosquit i portaagulles.
 8. Material rotatori: turbina, adaptador,* peça de mà, micromotor i contraangle.
 9. Caixa operatòria.**

*En el cas de l’adaptador, es demana que en confirmeu el model i la compatibilitat.

** S’ha de consultar. 

 

Per accedir a la CUO, l’estudiant haurà de portar:

— Pantalla facial de protecció personal

— Ulleres de protecció total, excepte en el cas de portar ulleres correctores o lupes d’augment. En aquest cas, no serà necessari les ulleres de protecció total. Tota la resta de material de protecció especial, ho facilitarà la clínica.

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Anatomia Cap i Coll (TRANSV) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Aspectes Biològics i Mèdics Generals Tipus: OB Període: Anual ECTS: 6
Bioestadística (TRANSV REC) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Biologia Molecular i Cel.lular (TRANSV) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Clínica I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 10
Comunicació Científica (TRANSV REC) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Farmacologia (TRANSV) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Medicina/Patologia Oral (TRANSV) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Metodologia i Ètica de la Recerca (TRANSV REC) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Microbiologia (TRANSV) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Protocol de Recerca (TRANSV REC) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Pràctica Preclínica Tipus: OB Període: Anual ECTS: 7
Recerca Bibliogràfica (TRANSV REC) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Temes Ortodòncics Bàsics I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 7
Temes Ortodòncics Generals I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 11
Tècniques Ortodònciques Tipus: OB Període: Anual ECTS: 9
Assignatures del curs 2 Tipus Període ECTS
Clínica II Tipus: OB Període: Anual ECTS: 28
Procediment Multidisciplinari del Tractament Tipus: OB Període: Anual ECTS: 5
Procediments Específics del Tractament Tipus: OB Període: Anual ECTS: 3
Seminari Casos Clínics I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 11
Temes Ortodòntics Bàsics II Tipus: OB Període: Anual ECTS: 6
Temes Ortodòntics Generals II Tipus: OB Període: Anual ECTS: 7
Assignatures del curs 3 Tipus Període ECTS
Clínica III Tipus: OB Període: Anual ECTS: 32
Control de la Salut i Seguretat en la Pràctica Professional Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Gestió de la Clínica, Administració i Ètica Professional Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Seminari Casos Clínics II Tipus: OB Període: Anual ECTS: 19
Treball Final de Màster (TRANSV REC) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Requisits d'admissió

Procés d’admissió

 1. Entrevista personal: l’entrevista personal es durà a terme amb el director i el coordinador del Màster. Es valoraran els mèrits acadèmics, la capacitat de treball en equip i l’experiència professional.
 2. Prova d’anglès: lectura d’un article en anglès i resum posterior. Prova oral d’anglès.
 3. Prova de doblegat de filferros.
 4. Resum d’un article científic.

Documentació necessària per l'inscripció

 1. Full de preinscripció degudament emplenat.
 2. Còpia compulsada del títol de la llicenciatura corresponent (amb compulsa original)*.1 certificat acadèmic de les qualificacions (original o fotocòpia compulsada).
 3. 1 fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) o del passaport.
 4. Abonament mitjançant transferència bancària de 90,00 €. Enviament del comprovant de pagament (excepte antics alumnes llicenciatura UIC).
 5. Dues fotografies de color de mida carnet (no serveixen còpies).
 6. Curriculum vitae amb cursos i conferències als quals hagi assistit l’alumne.
 7. Carta/es de recomanació.

*L’alumnat de fora de la Unió Europea ha de tenir compulsades tant les qualificacions com el títol de la llicenciatura per via diplomàtica o han de portar la postil·la de l'Haia (no es requereix un títol homologat).

Els candidats de l’últim curs de carrera han d’aportar la llista de qualificacions que tinguin fins a la data de la inscripció.

**No reemborsables en concepte de despeses de gestió.

Envieu-ho a:

Sra. Cristina Junquera
Sra. Paola Lago
Facultat d'Odontologia

infodonto@uic.es 
Universitat internacional de Catalunya
Edifici Hospital General 
Josep Trueta, s/n
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Beques i finançament

Descomptes

5 % de descompte per a membres d’Alumni.