European Master's Degree in Endodontics

Tipus de programa
Màsters propis
Durada
3 anys acadèmics
Crèdits
180 ECTS
Preu
20.160,00€ * (1r curs 2022-2023) *Subjecte a revisió cada any.
Places
Limitada
Idioma
Anglès (idioma secundari: castellà)
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament

Objectius

El principal objectiu del programa és preparar els professionals a fi que siguin altament qualificats per diagnosticar problemes d’origen pulpoperiapical i per trobar i implementar la millor solució.

També es formarà els estudiants perquè:

 1. Analitzin de manera crítica la bibliografia, la qual cosa els permetrà, una vegada finalitzat el programa, adaptar-se als canvis que l’especialització en endodòncia sens dubte experimentarà. 
 2. Ensenyin endodòncia en termes d’etiologia, patogènesi, epidemiologia i tractament de malalties pulpoperiapicals.
 3. Treballin conjuntament amb altres camps de l’odontologia.
 4. Duguin a terme investigacions (guiades per un professor).

Acreditació

 • El Màster està acreditat per l'European Society of Endodontology (ESE)

logo ESE

Presentació

L’endodòncia és una disciplina clínica que inclou l’ensenyament de la microbiologia, la biologia, els biomaterials, l’enginyeria de teixits, l’epidemiologia i les tècniques clíniques per curar o prevenir malalties pulpars i pulpoperiapicals. El programa europeu d’endodòncia està dissenyat per formar els professionals de l’odontologia i l’estomatologia en el camp de l’endodòncia. El programa capacita els participants per dur a terme pràctiques clíniques i ensenyar o realitzar investigacions en endodòncia. 

El curs consta d’un mòdul teòric que aborda temes d’endodòncia clínica, seminaris sobre revisió i anàlisi de les bibliografies clàssica i contemporània i la relació entre l’endodòncia i altres àrees especialitzades de l’odontologia, així com l’estudi de casos clínics d’endodòncia que impliquen altres àrees d’especialització. El programa també preveu casos clínics més complicats, com els retractaments no quirúrgics del conducte radicular, la microcirurgia endodòntica, la reimplantació i reconstrucció intencionals de les dents tractades amb endodòncia.

Els estudiants han de disposar del següent:

 • Localitzador electrònic de l’àpex radical. Pot ser individual (per exemple, Propex Pixi, Dentsply) o integrat a un micromotor endodòntic.
 • Micromotor endodòntic elèctric amb control de parell. Ha de tenir l’opció d’ús en rotació contínua i moviment de reciprocació. 
 • Instrumental rotatori: turbina, micromotor, adaptador (*) i contraangle.
 • Cambra rèflex + lent macro de 90 mm - 100 mm + flaix macro anular. La cambra ha de tenir l’opció d’enregistrament de vídeo.
 • Ordinador portàtil (requisits mínims per connectar-se a la xarxa 10/100).
 • Radiovisiografia dental periapical (Kodak 6000 o similar).
 • Unitat d’obturació Elements o similar.
 • Miralls intraorals.
 • Dispositius de posicionament de rajos X.
 • Puntes ultrasòniques.
 • Instrumental dental bàsic (**).

(*) La marca i el tipus d’adaptador s’han de confirmar prèviament. 

(**) Per confirmar.

Per accedir a la Clínica Universitària d’Odontologia (CUO), l’estudiant haurà de portar:

— Pantalla facial de protecció personal

— Ulleres de protecció total, excepte en el cas de portar ulleres correctores o lupes d’augment. En aquest cas, no serà necessari les ulleres de protecció total. Tota la resta de material de protecció especial, ho facilitarà la clínica.

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Anatomia Cap i Coll (TRANSV) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Anatomia Dental Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Bases d'Endodòncia Tipus: OB Període: Anual ECTS: 3
Bioestadística (TRANSV. REC) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Biologia Molecular i Celular (TRANSV) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Clínica Tipus: OB Període: Anual ECTS: 14
Comunicació Científica(TRANSV REC) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Docència Tutelada Tipus: OB Període: Anual ECTS: 2
Farmacologia (TRANSV) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Fisiopatologia Pulpar I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Instrumentació Tipus: OB Període: Anual ECTS: 2
Investigació Bibliogràfica (TRANSV REC) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Investigació en Endodòncia Tipus: OB Període: Anual ECTS: 3
Irrigació Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Medicina/Patologia Oral (TRANSV) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Metodologia i Ètica de la Recerca (TRANSV REC) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Microbiologia (TRANSV) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Obturació de Conductes Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Protocol de Recerca (TRANSV REC) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Resolució de Problemes en Endodòncia Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Retractament No Quirúrgic Tipus: OB Període: Anual ECTS: 2
Revisió de la Literatura en Endondòncia I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 7
Sessió Clínica. Planificació del Tractament Tipus: OB Període: Anual ECTS: 3
Técniques Clíniques Tipus: OB Període: Anual ECTS: 3
Assignatures del curs 2 Tipus Període ECTS
Cirurgia Apical Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Clínica Tipus: OB Període: Anual ECTS: 25
Control del Dolor en Endodòncia Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Fisiopatologia Pulpar II Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Investigació en Endodòncia II Tipus: OB Període: Anual ECTS: 10
Radiologia en Endodòncia Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Revisió de la Literatura Actual Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Revisió de la Literatura en Endodòncia II Tipus: OB Període: Anual ECTS: 6
Seminari Periodòncia Tipus: OB Període: Anual ECTS: 2
Sessió Clínica. Planificació del Tractament Tipus: OB Període: Anual ECTS: 3
Assignatures del curs 3 Tipus Període ECTS
Clínica Tipus: OB Període: Anual ECTS: 25
Investigació en Endodòncia III Tipus: OB Període: Anual ECTS: 15
Reconstrucció de la Dent Endodonciada Tipus: OB Període: Anual ECTS: 7
Regeneració Pulpar Tipus: OB Període: Anual ECTS: 2
Revisión de la Literatura en Endodòncia III Tipus: OB Període: Anual ECTS: 7
Sessió Clínica. Planificació del Tractament Tipus: OB Període: Anual ECTS: 3
Treball Final de Màster (TRANSV REC) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Requisits d'admissió

Documentació necessària per la preinscripció

 1. Formulari de preinscripció.
 2. Còpia compulsada del grau universitari pertinent.*
 3. Expedient acadèmic (original o còpia compulsada).*
 4. Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) o passaport.
 5. Rebut de pagament de 90 € per transferència bancària.**
 6. Curriculum vitae en el qual s’especifiquin els cursos i les conferències als quals s’ha assistit.
 7. Carta/es de recomanació.

*En el cas dels estudiants extracomunitaris, tant l’expedient acadèmic com el certificat de grau s’han de processar mitjançant canals diplomàtics o portar la postil·la de l’Haia.

Els candidats que cursin l’últim any del seu programa de grau han de presentar una llista de les qualificacions obtingudes abans de la data d’inscripció.

** Les despeses d’administració no són reemborsables.

Per enviar a:

Cristina Junquera

Sra. Paola Lago

infodonto@uic.es

Facultat d’Odontologia

Universitat Internacional de Catalunya

Edifici Hospital General 

c/ Josep Trueta, s/n

08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Procés d’admissió

 1. Entrevista personal: L’entrevista personal es farà amb el coordinador i el director del Màster. Es valoraran els mèrits acadèmics, la capacitat de treballar en equip i l’experiència professional.

 2. Resum d’un article científic o d’una publicació.

Beques i finançament

Descomptes

5 % de descompte per a membres d’Alumni.