Postgrado en Creación y Gestión de la Clínica Dental

Tipus de programa
Diplomatures de postgrau
Durada
5 mesos
Crèdits
20 ECTS
Preu
4.240,00€ * (1r curs 2022-2023) *Subjecte a revisió cada any.
Places
Limitada
Idioma
Castellà (idioma secundari: anglès)
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament

Objectius

Dotar l’alumnat dels conceptes i les eines de gestió principals perquè els puguin aplicar a les seves pròpies clíniques o en els seus entorns professionals. 

Els professors seran experts en cada una de les diferents àrees i afavoriran un enfocament pràctic i adaptat al perfil curricular de l’alumnat. 

El programa cobreix les diferents aspiracions professionals de l’alumnat: 

 • Aprendre a crear i gestionar una clínica dental. 
 • Impulsar una empresa en la indústria dental.
 • Exercir les habilitats humanes per liderar equips.

Competències i resultats d’aprenentatge que ha d’adquirir l’alumnat.

Competències transversals:

 • 1. Capacitat analítica. 
 • 2. Gestió enfocada al mercat.
 • 3. Desenvolupament d’un model de negoci.
 • 4. Capacitat d’analitzar l’entorn laboral.
 • 5. Coneixement dels deures i les obligacions com a odontòleg en exercici liberal.
 • 6. Lideratge i gestió d’equips humans.

Acreditació acadèmica

 • 20 ECTS, Postgrau Creació i Gestió Clínica Dental

Presentació

En un entorn com l’actual, en què el sector de les clíniques dentals és molt madur i la competència, molt més activa, sorgeix la necessitat que els professionals de l’odontologia coneguin els conceptes i les eines de gestió principals per poder-los aplicar en les seves pròpies clíniques o en clíniques alienes. El Postgrau en Creació i Gestió de la Clínica Dental és un complement ideal per obtenir una visió més àmplia del sector i adquirir un perfil professional molt més complet. 

L’alumnat i els professionals de la sanitat de l’odontologia han adquirit coneixements especialitzats durant molts anys d’estudi enfocats a aspectes tecnicoclínics, però necessiten actualitzar els seus coneixements empresarials, socioeconòmics, legals, estratègics i també les habilitats humanes per ser líders i gestors d’empreses odontològiques del segle xxi.

El programa desenvolupa un enfocament teoricopràctic en què l’alumnat podrà combinar els conceptes i les eines principals amb casos pràctics reals i ajustats a la problemàtica i la casuística de les clíniques actuals i del sector.

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Estratègies i Eines de Màrqueting OFF / ON LINE Tipus: OB Període: Anual ECTS: 3
Gestió Econòmica i Financera Tipus: OB Període: Anual ECTS: 3
Gestió Estratègica i Definició Model de Negoci Tipus: OB Període: Anual ECTS: 3
Gestió de Persones i Organització Interna Tipus: OB Període: Anual ECTS: 3
Organització Legal i Fiscal Tipus: OB Període: Anual ECTS: 3
Treball Final de Postgrau Tipus: OB Període: Anual ECTS: 5
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Requisits d'admissió

Documentació necessària

 1. Full de preinscripció degudament emplenat.
 2. Còpia compulsada del títol de la llicenciatura corresponent (amb compulsa original).*
 3. Certificat acadèmic de les qualificacions (original o fotocòpia compulsada).*
 4. Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) o del passaport.
 5. Curriculum vitae.
 6. Carta o cartes de recomanació.

Els candidats de l’últim curs de carrera han d’aportar la llista de qualificacions que tingui fins a la data de la inscripció.

*L’alumnat de fora de la Unió Europea ha de tenir compulsades tant les qualificacions com el títol de la llicenciatura per via diplomàtica o han de portar la postil·la de l'Haia (no es requereix un títol homologat). 

Per enviar a:

Sra. Cristina Junquera

Sra. Paola Lago

infodonto@uic.es
Facultat d'Odontologia
Universitat Internacional de Catalunya
Edifici Hospital General 
Josep Trueta s/n
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Beques i finançament

Descomptes

5 % de descompte per a membres d’Alumni.