Pràctiques Clíniques en Odontologia Integral (1ª Edició)

Tipus de programa
Cursos d'especialització
Durada
des del 26-06-2023 al 28-07-2023
Crèdits
10 ECTS
Preu
1.300,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2022-2023.
Places
Limitada
Horari
De 8:00h a 14:00h
Idioma
Castellà (idioma secundari: anglès)
 • Inici
 • Programa
 • Requisits d'admissió

Aquest programa està orientat a alumnes que hagin finalitzat el 4t curs del Grau en Odontologia,  alumnes de 5è curs i acabats de graduar o llicenciats en Odontologia amb poca o cap experiència en la pràctica clínica.  

Objectius

 1. Oferir la possibilitat de fer les pràctiques bàsiques en Odontologia a la Clínica Odontològica de UIC Barcelona.
 2. Adquirir les habilitats suficients per poder fer el diagnòstic i l'exploració del pacient.
 3. Introduir els alumnes en la pràctica clínica per poder fer pròtesi amovibles.
 4. Facilitar l'aprenentatge amb la pràctica clínica per a la realització de tractaments restauradors com les obturacions tipus I, II, III, IV, V i les reconstruccions amb perns de fibra de carboni.
 5. Habilitar els alumnes per a la realització clínica dels tractaments bàsics d'endodòncia.
 6. Entrenar els alumnes en la cirurgia bàsica, exodòncies simples i restes radiculars.
 7. Aconseguir que l'alumne sigui capaç d'identificar els diferents tipus de malalties periodontals, la seva etiologia i característiques clíniques; que l'alumne sigui capaç de fer el diagnòstic de les patologies periodontals i de tractar-ne les formes inicials i moderades.
 8. Facilitar als alumnes la pràctica clínica en els tractaments bàsics periodontals.
 9. Aconseguir que l'alumne sigui capaç d'educar i motivar el pacient durant totes les fases del tractament periodontal i, en particular, durant la fase de manteniment.

Competències que l'alumne ha d'adquirir

 1. Saber identificar les inquietuds i expectatives del pacient, així com comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars i altres professionals.
 2. Saber compartir informació amb altres professionals sanitaris i treballar en equip.
 3. Comprendre la importància de mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per analitzar-los posteriorment i preservar la confidencialitat de les dades.
 4. Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant.
 5. Saber fer un examen bucal complet, que inclogui les proves radiogràfiques oportunes i d'exploració complementàries, així com l'obtenció de referències clíniques adequades.
 6. Tenir capacitat per elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada; ser competent en el reconeixement de les situacions que requereixin una atenció odontològica urgent.
 7. Adquirir experiència clínica sota l'adequada supervisió.
 8. Realitzar les radiografies necessàries en la pràctica odontològica, interpretar les imatges obtingudes i conèixer altres tècniques de diagnòstic per imatge que tinguin rellevància.
 9. Identificar el principal motiu de consulta i la història de la malaltia actual. Realitzar una història clínica general del pacient i una fitxa clínica que reflecteixi fidelment els registres del pacient.
 10. Manejar, discriminar i seleccionar els materials i instruments adequats en odontologia.
 11. Conèixer els biomaterials dentals: la manipulació, propietats, indicacions, al·lèrgies, biocompatibilitat, toxicitat i eliminació de residus i impacte ambiental.
 12. Conèixer i fer servir l'equipament i instrumentació bàsics per a la pràctica odontològica.
 13. Fer i interpretar radiografies i altres procediments basats en la imatge, rellevants en la pràctica odontològica.
 14. Determinar i identificar els requisits estètics del pacient i les possibilitats de satisfer les seves inquietuds.
 15. Aplicar tècniques d'anestèsia locoregional.
 16. Preparar i aïllar el camp operatori.
 17. Valorar i tractar el pacient amb càries o una altra patologia dentària no cariosa i ser capaç d'utilitzar tots els materials per restaurar la forma, funció i l'estètica de la dent en pacients de totes les edats.
 18. Realitzar tractaments endodòntics i aplicar procediments per preservar la vitalitat pulpar.
 19. Ser capaç d'identificar els components d'una pròtesi completa suportada per mucosa.
 20. Ser capaç de definir el concepte de paràmetre biològic i comprendre’n la classificació.
 21. Saber definir els paràmetres biològics propis de les dents naturals: color, forma, mesura angulació, cúspides.
 22. Conèixer el concepte de pròtesi parcial amovible suportada per dents i suportada per mucosa.
 23. Conèixer les indicacions de la PPR.
 24. Ser competent per realitzar una exploració i diagnòstic periodontal.
 25. Ser competent en la realització d'una exploració mitjançant una Rx seriada.
 26. Adquirir les habilitats suficients en els tractaments de manteniment periodontal.

A qui es dirigeix. Perfil d’ingrés

Alumnes que hagin acabat el 4t curs del Grau en Odontologia, alumnes d'últim curs d'Odontologia i acabats de graduar / llicenciats en Odontologia.

 

Coordinadors del curs

 • Dr. Joan Basilio
 • Dr. Mitchel Chávez
Section

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Classes Teòriques Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2.5
Laboratori Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2.5
Pràctiques CUO Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

 • Dr. Joan Basilio
 • Dr. Mitchel Chávez

 

Requisits d'admissió

 • Alumnes que hagin acabat el 4t curs del Grau en Odontologia, alumnes d'últim curs d'Odontologia i acabats de graduar / llicenciats en Odontologia.