Residencia Clínica de Prótesis Bucal

Tipus de programa
Diplomatures de postgrau
Durada
1 any acadèmic
Crèdits
46 ECTS
Preu
9.358,00€ * (1r curs 2022-2023) *Subjecte a revisió cada any.
Places
Limitada
Idioma
Castellà (idioma secundari: anglès)
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament

Perfil d'ingrés

Titulats en:

 • Odontologia
 • Medicina (ser especialista en Estomatologia)

Acreditació acadèmica

 • 46 ECTS. Postgrau de Residència Clínica en Pròtesi Bucal.

Presentació

Presentació

Actualment el món de la pròtesi dental està patint una autèntica revolució amb la incorporació dels sistemes digitals. L’evolució de l’adhesió i l’aparició de materials nous fan que evolucioni encara més ràpid.

El programa de residència clínica de pròtesi de UIC Barcelona neix de la necessitat de l’actualització constant que demana la disciplina de pròtesis. Mitjançant fluxos de treball digitals i convencionals, s’hi treballaran els nous conceptes d’odontologia mínimament invasiva, com ara mètodes restauradors basats en l’adhesió o l’ús de materials nous que precisin menys reducció dental; sense deixar de banda la pròtesi tradicional, tant fixa com removible, que és tan útil en el dia a dia de la pràctica diària.

Es realitzaran sessions clíniques en què es discutiran els casos de pacients que es tractaran després a la clínica per part dels estudiants, sota la tutela i consell de professors motivats i actualitzats. També es realitzaran seminaris teòrics, en els quals s’impartiran conceptes bàsics i clàssics de pròtesi fixa dentosuportada i implantosuportada i pròtesi removible al principi, per avançar cap a conceptes més moderns de tecnologia digital, rehabilitacions adherides, així com materials i tècniques nous per a la confecció de pròtesis dentals més actuals. 

L'alumnat ha de disposar de disposar des del primer dia de curs el material següent:

 • Càmera fotogràfica digital rèflex amb objectiu macro i flaix anular o Twin o similar sense mirall
 • Joc de miralls i contrastador (fons negre) per a fotografia intraoral
 • 2 plaques de fòsfor per a sistema radiològic compatible amb els sistemes de la CUO
 • Obreboques i separadors grans obreboques i separadors petits
 • 3 sets d'exploració: - 1 mirall - 1 pinça - 1 sonda d'exploració i periodontal
 • Peu de rei
 • 2 xeringues d'anestèsia (Uniject)
 • 1 pinces mosquits
 • 1 koher
 • tisores rectes
 • Articulador semiajustable marca Artex
 • Turbina Adaptador *. connexió
 • Midwest (4 forats)
 • Contraangle
 • Peça de mà
 • NO cal micromotor
 • Caixa d'instrumental (HuFriendly ref. DIN IMDIN 13)
 • Ulleres de protecció opcional: lents d'augment
 • Mesurador gruix metall (Ninstrom)

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Pràctica Clínica Tipus: OB Període: Anual ECTS: 32
Sessió Clínica Tipus: OB Període: Anual ECTS: 14
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Requisits d'admissió

Proves d'admissió

Les proves d’admissió consisteixen en una valoració ponderada de l’expedient acadèmic, del perfil personal i de les motivacions i aptituds mitjançant una entrevista personal.

Documentació necessària

Full de preinscripció degudament emplenat.

 1. Còpia compulsada del títol de la llicenciatura corresponent (amb compulsa original).*
 2. Certificat acadèmic de les qualificacions (original o fotocòpia compulsada).*
 3. Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) o del passaport.
 4. Abonament mitjançant una transferència bancària de 90 €** i enviament del comprovant de pagament (excepte antics alumnes de llicenciatura de UIC Barcelona).
 5. Curriculum vitae.
 6. Carta o cartes de recomanació (és recomanable, no obligatori).

*L’alumnat de fora de la Unió Europea ha de tenir compulsades tant les qualificacions com el títol de la llicenciatura per via diplomàtica o han de portar la postil·la de l'Haia (no es requereix un títol homologat).

Els candidats de l’últim curs de carrera han d’aportar la llista de qualificacions que tinguin fins a la data de la inscripció.

**No reemborsables en concepte de despeses de gestió.

Per enviar a:

Sra. Cristina Junquera

Sra. Paola Lago 

infodonto@uic.es
Facultat d'Odontologia

Universitat Internacional de Catalunya

Edifici Hospital General 
Josep Trueta s/n
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Beques i finançament