Títol d'Expert en Endodòncia

Tipus de programa
Cursos d'especialització
Durada
des del 20-01-2023 al 15-04-2023
Crèdits
6 ECTS
Preu
3.480,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2022-2023.
Places
Limitada
Horari
Divendres de 9 h. a 14 h. i de 15 h. a 19 h. i dissabte de 9 h. a 14 h.
Idioma
Castellà (idioma secundari: anglès)
 • Inici
 • Programa
 • Requisits d'admissió

Aquest programa està destinat a aquells professionals, generalistes o especialistes, que es vulguin iniciar en els coneixements en el camp de l’endodòncia o els vulguin ampliar. En aquest programa es combinen sessions teòriques dels temes més nous, capdavanters i avançats juntament amb pràctiques amb els materials i les tècniques d’última generació.

Durant les pràctiques l’alumne podrà realitzar tots els procediments sota la magnificació de diferents augments (lupes i microscopis). Durant la part pràctica l’alumne estarà tutoritzat pel professorat. Durant el curs es faran sessions de seguiment de casos i cada alumne tindrà tutories individualitzades amb un professor del Departament d’Endodòncia de UIC Barcelona.

El programa ofereix una visió àmplia de l’endodòncia actual, es repassen conceptes bàsics avançats de patologia pulpoperiapical, instrumentació, obturació, retractament, reconstrucció de la dent endodonciada, traumatologia dental, reimplant dental i autotrasplantament. El curs pretén que l’alumne faci un salt de qualitat en els seus tractaments endodòntics i que pugui afrontar tractaments més complexos (retractaments, perforacions, reabsorcions i traumatologia dental) amb més seguretat. També s’explicaran temes de regeneració i revascularització pulpar.

Competències que adquirirà l’alumne

 • Aïllar adequadament el camp operatori de cara a un tractament de conductes. 
 • Planificar de manera adequada el tractament de conductes. 
 • Identificar el material i l’instrumental d’utilitat en endodòncia. 
 • Realitzar obertures camerals correctes i localitzar els accessos als conductes radiculars. Instrumentar adequadament els conductes. 
 • Obturar adequadament els conductes. 
 • Realitzar en mà tractaments de conductes complets sobre diferents dents de l’arcada. Realitzar in vivo tractaments de conductes en dents amb nivell de dificultat fàcil, mitjana i elevada. 
 • Realitzar de manera correcta un retractament de conductes (remoció de pals, gutaperxa i instruments fracturats). 
 • Planificar adequadament casos de traumatologia dental. 
 • Planificar adequadament casos de reabsorcions dentals. 
 • Realitzar de manera correcta la reconstrucció de la dent endodonciada.

A qui va dirigit

Va dirigit a alumnes amb possessió del títol de Grau/Llicenciatura en Odontologia o Medicina (estomatologia).

 

Coordinadors del curs

 • Dr. Fernando Durán-Sindreu
 • Dr. Marc García
Section

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Títol d'Expert en Endodòncia Tipus: OB Període: Primer semestre, Segon semestre ECTS: 6
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Requisits d'admissió

 • Grau/Llicenciatura en Odontologia o Medicina (estomatologia).