Postgrau en Dret de la Innovació

Forma’t en els àmbits innovadors del dret
Tipus de programa
Diplomatures de postgrau
Durada
des del 04-10-2022 al 27-04-2023
Crèdits
15 ECTS
Preu
250,00€ / ECTS x 15 = 3.750,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2023-2024.
Horari
Dimarts i dijous, de 18 h a 21 h
Llengua
Castellà i anglès
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Sessions informatives

Únic postgrau en llengua espanyola que col·labora amb agents de l'ecosistema de la innovació de primer nivell

L'ecosistema de la innovació (entitats, business angels, etc.) és un dels més capdavanters i actius, tant en el mercat espanyol com en altres jurisdiccions. Les firmes d'advocats requereixen cada vegada més professionals amb coneixement en matèries com el dret digital i tecnològic. 

Presentació

En el món actual, en el qual la tecnologia s’ha convertit en un aspecte totalment integrat en la vida quotidiana de persones, empreses, i en un element clau de l’economia, es requereix d’especialistes de l’àmbit del dret capaços d’abordar els reptes globals de l’economia del coneixement.

Aconsegueix una formació transversal per tractar els diferents reptes vinculats a la innovació, incloent matèries tant del dret més tradicional com aquells nous reptes que els advocats han d’abordar per donar resposta als seus clients.

Objectius

 1. Proveir una visió pràctica, global i de primera mà de professionals actius en l’àmbit de l’ecosistema de la innovació.
 2. Capacitar per treballar tant en firmes d’advocats, com en el vessant legal d’empreses innovadores.

A qui es dirigeix. Perfil d’ingrés

 • Graduats o llicenciats en Dret interessats a aprofundir en el coneixement del dret associat a la innovació. En el cas d’estudiants del Màster Universitari d’Advocacia de UIC Barcelona, possibilitat de compatibilitzar tots dos estudis.
 • Graduats o llicenciats en Administració i Direcció d’Empreses (ADE) que vulguin formar-se en una disciplina innovadora i amb alt nivell d’especialització.
 • Advocats en exercici que vulguin especialitzar-se en el nínxol que ofereix el dret digital i de la innovació.
 • Advocats in house d’empreses de base tecnològica.

Competències. Perfil de sortida

L’alumne adquirirà, principalment, les competències següents:

 • Comprensió de la idiosincràsia de les principals activitats innovadores
 • Aprofundiment en l’àmbit del dret societari, amb especial focus en:
  a. Processos de creació
  b. Finançament
  c. Inversió
  d. Gestió del talent
  e. Compravendes
  f. Situacions de desequilibri patrimonial i insolvència
  g. Internacionalització
 • Coneixement dels aspectes més rellevants en matèria de protecció jurídica i explotació d’actius intangibles
 • Visió sobre la protecció de drets en l’entorn digital
 • Comprensió de les característiques d’activitats subjectes a regulació
 • Estudi d’altres matèries vinculades a l’entorn digital
Section

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Activitats Supervisades Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Els Processos d'inversió i Venda de Startups Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
La Protecció de Drets a l'entorn Digital Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Qüestions Essencials en el Desenvolupament de Startups Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Sessions informatives