Doble Grau en Educació Infantil + Psicologia

Dues grans ciències es donen la mà
Tipus de programa
Doble grau
Durada
11 semesters
Crèdits
494 ECTS
Preu
8.960 €* (1r curs 2020-2021) *Subjecte a revisió cada any
Places
10
Horari
Matí i tarda
Idioma
Català, castellà i algunes assignatures en anglès
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Prerequisits i admissió
 • Beques i finançament
 • Mobilitat internacional
psicologia
T'obrim un món de noves oportunitats

Prepara't per tenir més oportunitats laborals

A UIC Barcelona, som conscients del constant canvi en el sistema d'aprenentatge i de la necessitat de la psicologia per entendre'l.

 • Docent
 • Psicologia educativa
 • Psicologia clínica i psicoteràpia
 • Recursos humans
 • Psicologia social
 • Psicoterapeuta
 • Coach
 • Psicologia esportiva
 • Psicologia forense
 • Neuropsicologia
 • Investigador
docència

Professors que fan bons mestres

L'equip docent de la Facultat d'Educació està format per professionals que formen els futurs mestres amb les metodologies més innovadores. Així mateix, tots ells desenvolupen una àmplia activitat investigadora tant dins com fora de la universitat. El nostre professorat manté contacte directe amb el món educatiu, la qual cosa els permet traslladar als alumnes una visió integral, multidisciplinària i humana de la realitat del sector.

Presentació

La UNESCO, a través del seu informe “Repensar l’educació” (2015), i la Unió Europea, mitjançant l’Estratègia Europa 2020, han mostrat la seva ferma aposta per l’educació inclusiva.

Una aposta que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha adoptat en la Llei 12/2009, de 10 de juliol, en la qual exposa la necessitat d’adequar l’activitat educativa per atendre la diversitat dels alumnes i aconseguir més igualtat d’oportunitats.

En aquest context, UIC Barcelona aposta per la formació transversal del mestre del futur mitjançant el doble Grau en Educació Infantil i Psicologia. La combinació de tots dos graus permet conèixer les aptituds i actituds dels alumnes, el seu comportament a l’aula, la incidència del seu entorn i el seu procés d’aprenentatge.

També aporta les bases per donar suport a la resta del professorat i a altres professionals externs, la qual cosa suposa una millora de l’ensenyament i del desenvolupament i aprenentatge de cada alumne.

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Música, Expressió Plàstica i Corporal 1 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Sociologia I: Sociologia de l'educació Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Educació I: Didàctica i Curriculum Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Educació IV: Observació Sistemàtica i Anàlisi de Contextos Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Habilitats Comunicatives II: Expressió Oral Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 3
Aprenentatge de Llengües i Lectoescriptura 1 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Educació II: Fonaments i Desenvolupament Històric de l'educació Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 9
Educació III: Organització de l'espai Escolar i Materials Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Infància, Salut i Alimentació Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Música, Expressió Plàstica i Corporal 2 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Pràctiques Escolars 1 Tipus: PR Període: Segon semestre ECTS: 5
Aprenentatge de Llengües i Lectoescriptura 2 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Habilitats Comunicatives I: Expressió Escrita Tipus: FB Període: Anual ECTS: 6
Habilitats Comunicatives III: Llengua Anglesa 1 Tipus: FB Període: Anual ECTS: 6
Assignatures del curs 2 Tipus Període ECTS
Habilitats Comunicatives IV: Llengua Anglesa 2 Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
L'escola d'educació Infantil Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 7
Assignatures del curs 3 Tipus Període ECTS
Aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, de les Ciències Socials i de la Matemàtica I Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, de les Ciències Socials i de la Matemàtica III Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Didàctica de la Llengua Estrangera: Anglès Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Pràctiques Escolars 2 Tipus: PR Període: Segon semestre ECTS: 15
Assignatures del curs 4 Tipus Període ECTS
Aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, de les Ciències Socials i de la Matemàtica II Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Sociologia II: Sociologia de la Familia Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Assignatures del curs 5 Tipus Període ECTS
Aprenentatge de Llengües i Lectoescriptura 3 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Música, Expressió Plàstica i Corporal 3 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Aprenentatge de Llengües i Lectoescriptura 4 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Assignatures optatives 2020-2021

Assignatures impartides Curs Període ECTS
Aspectes Didàctics i Organitzatius de l'Educació Especial Curs: 5 Període: Primer semestre ECTS: 6
Atenció a la Diversitat a l'escola Inclusiva Curs: 5 Període: Primer semestre ECTS: 6
Intervenció Educactiva en Alumnes amb Deficiència Mental Curs: 5 Període: Primer semestre ECTS: 6
Intervenció Educactiva en Alumnes amb Deficiències Sensorials i Motores Curs: 5 Període: Primer semestre ECTS: 6
Pràctiques Escolars 3 Curs: - Període: Segon semestre ECTS: 24
Treball Final de Grau Curs: - Període: Segon semestre ECTS: 6

Professors

Prerequisits i admissió

Per accedir a aquest doble grau s’han de superar les proves bàsiques d’admissió com són les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) i la Prova d’Aptitud Personal (PAP), essencial per accedir al grau en Educació. A més a més, s’ha de tenir una nota mitjana d’expedient superior o igual a 7 si la via d’accés és Batxillerat, o superior o igual a 8 si la via d’accés és Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS).

Les proves d’admissió a aquesta doble titulació seran les proves d’admissió pròpies de tots dos graus.

Beques i finançament

Mobilitat internacional

Estudia temporalment a l'estranger

Com a alumne d’aquest grau pots cursar una part dels teus estudis o fer les pràctiques a l’estranger, amb reconeixement acadèmic.

Participa durant un semestre o un curs en una de les universitats sòcies de la teva facultat, o busca una empresa a l'estranger on realitzar les teves pràctiques. A més a més, també pots:

Per saber tot el que has de fer abans, durant i després de la mobilitat, consulta aquí la secció “Estudia a l’estranger” i descarrega’t aquí tota la documentació específica de la teva facultat

Si curses una de les dobles titulacions també pots accedir a les oportunitats de mobilitat d'aquestes facultats.

Estudia temporalment amb nosaltres

Si ets estudiant a una altra universitat d'Espanya, o d'un altre país, pots venir a fer una estada de mobilitat a UIC Barcelona durant un semestre o un any acadèmic.

Per saber tot el que has de fer abans, durant i després de la mobilitat, consulta aquí la secció “Estudia a UIC Barcelona” i descarrega’t aquí tota la documentació específica de la teva facultat: