Et coneixes com a docent? Millora la docència a partir de l’autoavaluació

  • Inici
  • Presentació
  • Contacte

L’objectiu de qualsevol docent hauria de centrar-se en l’aprenentatge de l’alumne i no en l’ensenyament. L’autoavaluació és un requisit bàsic per saber diferenciar entre com s’imparteix la docència i com realment ho podríem fer. Amb aquest curs aprendràs a millorar la manera d’ensenyar a través de l’autoavaluació.

Objectius

Proporcionar coneixements pràctics molt fonamentats teòricament amb la finalitat que siguis capaç d’avaluar l’activitat docent. És a dir, que puguis optimitzar tot allò que consideris que no estàs fent adequadament.

Dirigit a

  • Professionals de l’educació (mestres, professors de secundària, professors universitaris, psicopedagogs, psicòlegs de l'educació, etc.).
  • Alumnes en procés de formació orientats a la docència.
  • Personal interessat a impartir docència.

Presentació

Impartit per

Dr. Ramon Cladellas Pros

Material addicional

Ordinador i projeccions

Metodologia

Combina explicacions teòriques del professor amb activitats pràctiques en les quals s’inclouen la visualització i anàlisi de material audiovisual. No es pot parlar d’una única metodologia, perquè aquesta varia, des de l’expositiva interactiva fins a la funcional/pràctica. Tindràs el màxim de protagonisme, assumint i interpretant el rol de professor amb la finalitat de millorar la teva activitat docent.

Contacte

Facultat d’Educació. C/ Terré, 11-19